Labās ziņas

Zemkopības ministrs par nozīmīgu ieguldījumu lauksaimniecībā apbalvo 34 nozares pārstāvjus

Aija Zariņa, AgroPols
22.11.2010

17. novembrī zemkopības ministrs Jānis Dūklavs valsts svētkiem veltītajā svinīgajā pasākumā, kas notika Zemkopības ministrijā (ZM), apbalvoja 34 lauksaimniecības nozarē strādājošos - zemniekus, speciālistus, zinātniekus, mācībspēkus un valsts pārvaldes darbiniekus par sasniegumiem lauksaimniecībā, meža nozarē, zivsaimniecībā un pārtikas aprites nodrošināšanā, pasniedzot Ministru kabineta (MK) Atzinības rakstu, ZM augstāko apbalvojumu - medaļu "Par centību" un Zemkopības ministrijas Atzinības rakstu, informēja Solveiga Lazovska, ZM sabiedrisko attiecību speciāliste.

Valdības apbalvojumu - Ministru kabineta Atzinības rakstu saņēma Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) mācībspēki Lauksaimniecības fakultātes Agrobiotehnoloģijas institūta vadošais pētnieks Uldis Osītis un Ekonomikas fakultātes Ekonomikas katedras profesors Voldemārs Strīķis.

Zemkopības ministrijas medaļa "Par centību" tika pasniegta septiņiem ZM padotības iestāžu darbiniekiem. To saņēma Lauku atbalsta dienesta (LAD) speciālisti - direktora vietnieks Ģirts Krūmiņš, Ziemeļvidzemes reģionālās lauksaimniecības pārvaldes (RLP) Kontroles un uzraudzības daļas vadītājs Andris Auziņš, Ziemeļkurzemes RLP Lauksaimniecības un lauku attīstības daļas vecākā referente Dzidra Kārkliņa un Dienvidkurzemes RLP Lauksaimniecības un lauku attīstības daļas vadītāja Santa Sidorenko. Medaļu pasniedza arī Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras direktoram Armandam Binovskim, Valsts augu aizsardzības dienesta direktora vietniecei Ivetai Blūmai un Valsts meža dienesta Ziemeļaustrumu virsmežniecības Balvu mežniecības mežziņa vietniecei Dacei Vanagai.

Nozares nozīmīgo apbalvojumu saņēma arī LLU mācībspēki - Sociālo zinātņu fakultātes Socioloģijas katedras docente Maiga Krūzmētra, Lauksaimniecības fakultātes Augsnes un zinātņu institūta asociētā profesore Biruta Bankina, Zinātņu daļas vadītāja, Lauksaimniecības fakultātes Augsnes un augu zinātņu institūta asociētā profesore Ina Alsiņa un Tehniskās fakultātes Lauksaimniecības tehnikas institūta profesors Kaspars Vārtukapteinis. Medaļu saņēma arī Latvijas Valsts augļkopības institūta vadošā pētniece Dalija Segliņa.

Par centīgākajiem šogad atzīti arī pieci lauksaimnieki: Cesvaines novada zemnieku saimniecības "Sviķi" īpašnieks Zigfrīds Krieviņš, Ilūkstes novada Dvietes pagasta zemnieku saimniecības "Zaķīši" īpašnieks Andris Plonis, Gulbenes novada Beļavas pagasta zemnieku saimniecības "Laimiņi" īpašnieks Dzintars Biziks, Gulbenes novada Beļavas pagasta zemnieku saimniecības "Bērziņi" īpašniece Zenta Taurene, kā arī Brocēnu novada Blīdenes pagasta zemnieku saimniecības "Rāvas" īpašnieks Uldis Ķirsis.

Medaļa tika pasniegta arī SIA "Spilva" valdes loceklei Lolitai Bemhenai un Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības "Zaļais grozs" izpilddirektorei Ingrīdai Vāverei.

Arī ZM darbinieku veikums novērtēts atzinīgi, un tāpēc medaļu "Par centību" saņēma Juridiskā departamenta Personāla nodaļas vadītāja vietniece Sandra Krisberga, Lauku attīstības departamenta Valsts atbalsta plānošanas nodaļas vadītāja vietniece Biruta Ingiļāvičute un Starptautisko lietu un stratēģijas analīzes departamenta Starptautisko lietu nodaļas vecākais referents Arvīds Krivens.

Savukārt ar Zemkopības ministrijas Atzinības rakstu novērtēts LLU Lauksaimniecības fakultātes Agrobiotehnoloģijas institūta asistentes Martas Liepnieces, kā arī SIA "Lango" valdes priekšsēdētāja Andreja Fraimaņa veikums.

Tāpat Zemkopības ministrijas Atzinības rakstu saņēma trīs lauksaimnieku sabiedrisko organizāciju pārstāvji: Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācijas izpilddirektore Linda Bille, Latvijas lauku sieviešu apvienības mājsaimniecības nodaļas vadītāja Iveta Meiere un biedrības "Zemnieku saeima" priekšsēdētāja vietniece Maira Dzelzkalēja.

Zemkopības ministrs, pasniedzot ministrijas Atzinības rakstu, pateicās arī četriem Gulbenes puses lauksaimniekiem - agronomei Lūcijai Cīrulei, Gulbenes novada Daukstu pagasta zemnieku saimniecības "Laipas" īpašniekam Aivaram Pugačam, Gulbenes novada Stradu pagasta zemnieku saimniecības "Jaunkapenieši" īpašniekam Ivaram Stradam un Gulbenes novada Beļavas pagasta Zemnieku saimniecības "Jaunsētas" īpašniecei Silvijai Trifanei.

Par apzinīgu darbu Zemkopības ministrijas Atzinības rakstu saņēma arī ZM Starptautisko lietu un stratēģijas analīzes departamenta Starptautisko lietu nodaļas vadītāja vietniece Gunta Neretniece.

Medaļu "Par centību" ministrija nu jau četrpadsmito gadu piešķir par nozīmīgu ieguldījumu lauksaimniecībā, kā arī par ilggadīgu un godprātīgu darbu. Savukārt Zemkopības ministrijas Atzinības raksts tiek pasniegts par jaunu tehnoloģiju ieviešanu, radošu un organizatorisku ieguldījumu nozīmīgos pasākumos un apzinīgi pildītiem amata pienākumiem. Savukārt valdības apbalvojums - Ministru kabineta Atzinības raksts tiek pasniegts par nozīmīgiem nopelniem demokrātiskas un tiesiskas Latvijas attīstībā.

AgroPols

x

Paroles atgadināšana