Labās ziņas

Latvijas meža īpašnieks Madars Kalniņš iegūst prestižu Eiropas balvu par ilgtspējīgu saimniekošanu laukos

Aija Zariņa, AgroPols
01.06.2011

27. maijā Austrijas galvaspilsētā Vīnē Latvijas meža īpašniekam Madaram Kalniņam tika pasniegta nozīmīgā Andersa Vola (Anders Wall) vārdā nosauktā balva par ieguldījumu lauku vides ilgtspējīgā apsaimniekošanā, informēja Meža īpašnieku biedrības pārstāvji. Balvu ir nodibinājuši un piešķir Andersa Vola fonds, Zviedrijas Karaliskā Lauksaimniecības un Mežsaimniecības akadēmija, Eiropas nevalstiskā organizācija “Lauku vides draugi”, Eiropas Komisijas Vides ģenerāldirektorāts, Eiropas zemes īpašnieku organizācija. Balva tiek piešķirta privātpersonām, kuru darbība ir vērtējama kā Eiropas nozīmes ieguldījums lauku vides saglabāšanā un attīstīšanā. Vērtējot pretendentu sasniegumus tiek ņemti vērā šādi apsvērumi: pretendenta ieguldījums ilgtspējīgas vietējās ekonomikas attīstībā, lauku kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā, ainavas vai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā un vairošanā.

Balvas pasniegšanas ceremonijas laikā Eiropas zemes īpašnieku organizācijas ģenerālsekretārs Tjerī de Laskais norādīja, ka šogad šī ir īpaša ceremonija, jo pirmo reizi kopš balvas nodibināšanas, to saņem kāds privātais zemes īpašnieks no postpadomju valstīm.

Balvas saņēmējs Madars Kalniņš savā runā uzsvēra, ka zemes īpašniekiem Latvijā, atšķirībā no Rietumeiropas valstīm, nav bijusi iespēja uzkrāt un nepārtraukti mantot sasniegumus un vērtības no mūsu iepriekšējām paaudzēm konkrētā īpašuma apsaimniekošanā. Mums jāiet soli pa solim un saņemtā balva ir apliecinājums, ka esam uz pareizā ceļa.

Madaru Kalniņu balvas saņemšanai izvirzīja Meža īpašnieku biedrība. Valdes priekšsēdētājs Arnis Muižnieks uzsver, ka saņemtā balva ir izcils īpašuma apsaimniekošanas un mežsaimniecības prakses novērtējums Eiropas līmenī, taču ir ļoti būtiski, ka tas ir arī ļoti labs piemērs citiem meža un zemes īpašniekiem Latvijā, kā sabalansējot dažādas ekonomiskās, sociālās un vides intereses attīstīt savu īpašumu, saglabātcilvēkus laukos veicinot pašas lauku kultūrvides saglabāšanos.

Meža īpašnieku biedrība izsaka pateicību Latvijas Dabas Fondam, Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātam un Rūjienas novada domei par atbalstu balvas pieteikuma sagatavošanā.

AgroPols

x

Paroles atgadināšana