Labās ziņas

Piešķirti 23 aizdevumi kopsummā par vienu miljonu latu lauksaimniekiem lauksaimniecības zemes iegādei

Ilze Vabole, AgroPols
13.09.2012

Kopš darbības sākuma lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādes programmā piešķirti 23 aizdevumi par kopējo summu viens miljons latu, informēja ZM Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Dagnija Muceniece. Aizdevumi piešķirti visos Latvijas reģionos, taču vislielākais skaits piešķirts Zemgalē – 11 aizdevumi.

„Esmu gandarīta, ka Latvijas lauksaimniekiem ir liela interese par zemes kreditēšanas programmu. Tas tikai apliecina, ka mūsu zemnieki ir gatavi apsaimniekot vēl vairāk zemes un palielināt ražošanas apjomus. Ikviens papildus apstrādāts lauksaimniecībā izmantojamās zemes hektārs kāpina Latvijā saražotās produkcijas apmēru, palielina lauksaimnieku ieņēmumus un valstij nomaksāto nodokļu apjomu, kopumā stimulējot tautsaimniecības attīstību. Aicinu lauksaimniekus vēl aktīvāk izmatot zemes kreditēšanas programmu, iegādājoties lauksaimniecībā izmantojamo zemi ražošanai,” uzsver zemkopības ministre Laimdota Straujuma.

 „Aizdevumi piešķirti lielākoties mazajām un vidējām saimniecībām, kas atbilst programmas mērķim. Iegādājamās platības dominē robežās no 12 līdz 22 hektāriem, tikai trīs gadījumos tās ir virs 40 hektāriem. Vidējā aizdevuma summa ir 44 000 latu, bet maksimālā aizdevuma summa – 100 000 latu – ir piešķirta tikai vienā gadījumā. Prognozējam, ka interese par programmas aizdevumiem saglabāsies un nedaudz pieaugs lauku darbu sezonas noslēgumā,” informē Hipotēku bankas lauksaimniecības atbalsta programmu vadītājs Ivars Rubenis.

 Jau ziņots, ka valdība 29. maijā apstiprināja Zemkopības ministrijas izstrādātos Ministru kabineta noteikumus Nr.381 „Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādei lauksaimniecības produkcijas ražošanai”. Saskaņā ar šiem noteikumiem par aizdevumu piešķiršanu lemj Lauku attīstības fonds, savukārt Hipotēku banka no 2. jūlija veic pieteikumu pieņemšanu, izvērtēšanu, aizdevuma izsniegšanu un administrēšanu.

Programma paredz, ka aizdevuma termiņš būs līdz 20 gadiem un aizdevumus izsniegs līdz 2013. gada 31. decembrim. Kopējā lauksaimniekiem paredzētā kredītlīnija zemes iegādei lauksaimnieciskās ražošanas attīstīšanai ir 10 miljoni latu.

AgroPols

x

Paroles atgadināšana