Labās ziņas

Par nozīmīgu ieguldījumu apbalvo 31 lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības pārstāvi

Ilze Vabole, AgroPols
16.11.2012

Zemkopības ministrijas rīkotajā Latvijas Republikas proklamēšanas 94. gadadienas svinīgajā pasākumā 16. novembrī zemkopības ministre Laimdota Straujuma par augstiem sasniegumiem apbalvoja 31 lauksaimniecības, mežsaimniecības, zivsaimniecības un pārtikas aprites darbinieku, informēja ZM sabiedrisko attiecību speciāliste Rūta Rudzīte. Zemkopības ministre pasniedza Ministru kabineta Atzinības rakstu, Zemkopības ministrijas medaļas „Par centību”, Zemkopības ministrijas Atzinības rakstus un Zivju fonda Atzinības rakstus.

Ministru kabineta Atzinības rakstu zemkopības ministre Laimdota Straujuma pasniedza Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) Konventa priekšsēdei, Veterinārmedicīnas fakultātes Preklīniskā institūta direktorei, profesorei, Dr.habil.biol. Edītei Birģelei.

Zemkopības ministrijas augstāko apbalvojumu – medaļu „Par centību” - saņēma Lauku atbalsta dienesta (LAD) Eiropas Savienības Tiešo maksājumu departamenta direktore Solveiga Ozola, Valsts augu aizsardzības dienesta (VAAD) Zemgales reģionālās nodaļas vadītāja Jausma Sudmalniece, VAAD Sēklu kontroles departamenta Sēklu sertifikācijas un šķirņu aizsardzības daļas referente Aija Čipa, Valsts aģentūras „Lauksaimniecības datu centrs” (LDC) direktors Ivans Vorslovs, LLU Lauksaimniecības fakultātes Agrobiotehnoloģijas institūta asociētā profesore, Dr.agr. Daina Jonkus, LLU Lauku inženieru fakultātes Zemes ierīcības un ģeodēzijas katedras lektors Mg.sc.ing. Maigonis Kronbergs, LLU Tehniskās fakultātes dekāns, profesors, Dr.sc.ing. Māris Ķirsis, Valsts meža dienesta (VMD) Medību daļas vadītājs Jānis Ozoliņš, Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes (LOSP) valdes loceklis, lauksaimnieku pārstāvis Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejā un ilggadējs Latvijas Biškopības biedrības vadītājs Armands Krauze, Biedrības "Zemnieku saeima" (ZSA) priekšsēdētāja vietniece Maira Dzelzkalēja, ZM Budžeta un finanšu departamenta Finanšu kontroles un pārskatu nodaļas vecākā referente Alla Isičenko, Zemkopības ministrijas (ZM) Tirgus un tiešā atbalsta departamenta Pārtikas nozares nodaļas vadītāja Ilona Mežiniece, ZM Starptautisko lietu un stratēģijas analīzes departamenta Stratēģijas analīzes nodaļas vadītājs Jānis Šnakšis un ZM Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Dagnija Muceniece.

Zemkopības ministrijas Atzinības rakstu saņēma VMD Ziemeļvidzemes virsmežniecības vecākā inspektore Iveta Livziniece, Balvu novada pašvaldību aģentūras SAN-TEX ražošanas vadītāja Velta Pulkstene, LDC direktora vietniece Erna Galvanovska, LDC Finanšu un administratīvā departamenta Finanšu nodaļas vadītāja Anna Strucka, LAD Ziemeļvidzemes reģionālās lauksaimniecības pārvaldes Valsts atbalsta, zivsaimniecības un LEADER pasākumu daļas vecākā referente Lilija Apsīte, LAD Dienvidkurzemes reģionālās lauksaimniecības pārvaldes Kontroles un uzraudzības daļas vadītāja vietnieks Arvīds Klaips, LAD Austrumlatgales reģionālās lauksaimniecības pārvaldes Valsts atbalsta, zivsaimniecības un LEADER pasākumu daļas vadītāja Oļga Skudra, VAAD Latgales reģionālās nodaļas vecākā inspektore Aldona Radziviloviča, ZM Lauksaimniecības departamenta Lauksaimniecības resursu nodaļas vecākā referente Ineta Jēkabsone, LLU Lauku inženieru fakultātes Zemes ierīcības un ģeodēzijas katedras asociētā profesore, Dr.oec. Velta Paršova, Salas pagasta zemnieku saimniecības „Dubulti” vadītājs Vilnis Bušs, Biedrības "Lauksaimnieku apvienība" valdes priekšsēdētāja vietniece Sandra Stricka, Biedrības „Latvijas Zemnieku federācija” valdes loceklis, Bauskas rajona lauksaimniecība apvienības vadītājs Agris Veide un LOSP vadošā eksperte Ginta Jakobsone.

Ar Zivju fonda Atzinības rakstu tika apbalvots Valsts vides dienesta Jūras un iekšējo ūdeņu pārvaldes Jūras kontroles daļas Rīgas sektora vadītājs Vladislavs Barsukovs un Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta „BIOR” Zivju resursu pētniecības departamenta vadītājs Georgs Korņilovs.

Medaļu „Par centību” Zemkopības ministrija nu jau sešpadsmit gadu piešķir par nozīmīgu ieguldījumu lauksaimniecībā, kā arī par ilggadīgu un godprātīgu darbu. Ar Zemkopības ministrijas Atzinības rakstu apbalvo par jaunu tehnoloģiju ieviešanu, radošu un organizatorisku ieguldījumu nozīmīgos pasākumos un apzinīgi pildītiem amata pienākumiem. Savukārt Zivju fonda Atzinības rakstu piešķir par nozīmīgu ieguldījumu un sasniegumiem zivju resursu pavairošanā un atražošanā, zivju resursu aizsardzībā, zivsaimniecības zinātniski pētnieciskajā darbā, sabiedrības izglītošanā un informācijas atspoguļošanā plašsaziņas līdzekļos, popularizējot saudzīgu un ilgtspējīgu zivju resursu izmantošanu un zivsaimniecības nozari kopumā.

AgroPols

x

Paroles atgadināšana