Labās ziņas

Kultūras pilī „Ziemeļblāzma” apbalvoti konkursa „Sējējs – 2013” laureāti

Ilze Vabole, AgroPols
28.10.2013

Piektdien, 25. oktobrī, Rīgā, atjaunotajā kultūras pilī „Ziemeļblāzma” zemkopības ministre Laimdota Straujuma sveica konkursa „Sējējs – 2013” laureātus un vecināšanas balvu saņēmējus – lauksaimniekus, lauku uzņēmējus, mazpulkus un zinātniekus lauksaimniecībā, informēja sabiedrisko attiecību speciāliste Viktorija Kalniņa. Tāpat pasākuma laikā pasniedza balvu konkursa nominācijā „Par mūža ieguldījumu lauksaimniecībā”.

Šogad laureātu nosaukumus, sudraba medaļas, diplomus un balvas piešķīra desmit konkursa nomināciju grupās. Laureāta nosaukums konkursa grupā „Lopkopība” tika piešķirts Smiltenes novada zemnieku saimniecībai „Kalējiņi 1” un tās vadītājam Kasparam Putrālim, savukārt grupā „Augkopība” piešķirtas tikai veicināšanas balvas. Konkursa grupā „Lauksaimniecības kooperatīvs” par labāko atzīta Pārgaujas novada piensaimnieku kooperatīvā sabiedrība „Straupe”, tās vadītājs Imants Balodis.

Konkursa grupā „Lauku attīstības projekts lauksaimniecībā” laureāta nosaukumu ieguva Tukuma novada SIA „Lestene” un tās vadītājs Egīls Seņkāns, konkursa grupā „Lauku attīstības projekts inovācijās” – Talsu novada individuālais komersants „Caprine” un tās vadītāja Kristīne Piliena un konkursa grupā „Lauku attīstības projekts pārtikas ražošanā” – Dobeles novada akciju sabiedrība „Dobeles dzirnavnieks” un tās vadītājs Kristaps Amsils. Nominācijā „Gada LEADER grupa” par labāko vietējo rīcības grupu atzīta Jelgavas novada biedrība „Jelgavas lauku partnerība „Lielupe””, kuras vadītāja ir Līga Švānberga. Savukārt konkursa grupā „Ģimene lauku sētā” šogad laureāta titulu ieguva Dagdas novada zemnieku saimniecība „Zundi”, kurā saimnieko Vaičuļu ģimene.

Par veiksmīgāko jauno zemnieku atzīts Rēzeknes novada zemnieku saimniecības „Meža grumuži” īpašnieks Artūrs Tjušs, bet nosaukumu „Rītdienas sējējs – mazpulka dalībnieks” ieguva Auces novada 53. Penkules mazpulka dalībniece Kristīne Dombrovska. Par labāko zinātnieku lauku attīstībai šogad atzīts Ilmārs Dukulis, izstrādājot promocijas darbu „Rapša eļļas degvielas izmantošana dīzeļmotoros un loģistika”, zinātniskā darba vadītājs ir profesors Gints Birzietis.

Balva „Par mūža ieguldījumu lauksaimniecībā” šogad piešķirta zootehniķei Valdai Jakovičai, kas savu darba mūžu veltījusi piena lopkopībai, veicinot piensaimniecības nozares un Latvijas brūnās govju šķirnes attīstību. Veicināšanas balvas un diplomus kopumā saņēma 22 konkursa dalībnieki visās konkursa grupās.

Vairāk informācijas par konkursu un tā dalībniekiem var atrast Zemkopības ministrijas mājas lapas sadaļā „Sējējs – 2013”.

Konkursa „Sējējs” apbalvojumu pasniegšana kļuvusi par vienu no nozīmīgākajiem lauksaimnieku pasākumiem, bet laureāta nosaukums „Sējējs” – par priekšzīmīga darba apliecinājuma zīmi.

AgroPols

x

Paroles atgadināšana