Labās ziņas

Apbalvoti Latvijas skolu jaunatnes konkursa „Mūsu mazais pārgājiens” uzvarētāji

Ilze Vabole, AgroPols
07.11.2013

6. novembrī Mežaparka estrādes telpās notika Latvijas skolu jaunatnes konkursa „Mūsu mazais pārgājiens” noslēguma pasākums, kura laikā apbalvoja konkursa uzvarētājus, informēja ZM Meža departamenta Meža stratēģijas un atbalsta nodaļas vecākā referente Māra Mīkule.

Jau par tradīciju kļuvušajā konkursā „Mūsu mazais pārgājiens” piedalījās Latvijas vispārizglītojošo un profesionālo skolu skolēni, kā arī interešu izglītības pulciņi un mazpulki, kuri, ielūkojoties Imanta Ziedoņa grāmatā „Kurzemīte” un Imanta Ziedoņa un Rimanta Ziedoņa grāmatā „Leišmalīte”, izvēlējās moto savam ceļojumam un veica izpēti par meža un koka izstrādājumu vai produktu daudzveidību.

Apbalvošanas pasākumā konkursa dalībniekiem bija iespēja ne tikai iepazīties ar izstādes „Iepazīsties-Koks!” ekspozīciju, bet arī apmeklēt radošās darbnīcas un pagatavot interesantas lietas no neierastiem materiāliem, iepazīstot koku pavisam no jauna, kā arī spēlēt koka spēles. Kopā ar Sprīdīti, Lutausi un citiem pasaku tēliem varēja arī nofotografēties.

Šogad konkursam iesūtīti 130 kolektīvu darbi – 43 darbi 1.-4.klašu grupā, 50 darbi 5.-9.klašu grupā, 8 darbi 10.-12.klašu un profesionālo izglītības iestāžu grupā un 29 darbus interešu izglītības pulciņu un mazpulku grupā.

Uzvarētāji 1.-4. klašu grupā:

1.vieta – Vecumnieku vidusskolas 2.a klase;

2.vieta – Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas 3.a klase;

3. vieta – Riebiņu vidusskolas 3.a klase.

Atzinība:

Bejas pamatskolas 2.klasei;

Cēsu pilsētas Pastariņu sākumskolai (visiem konkursa dalībniekiem);

Ogres 1. vidusskolas 1.a klasei;

Ugāles vidusskolas 1.a klase

Uzvarētāji 5.-9. klašu grupā:

1.vieta – Rīgas Ziepniekkalna sākumskolas 5.a klase;

2.vieta – Rubas speciālās internātpamatskolas 6.klase;

3.vieta – Talsu pamatskolas 8.b klase;

3.vieta – Jersikas pamatskolas 7.klase.

Atzinība:

Dravnieku pamatskolas 8.klasei;

Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskolas 6.klasei;

Vecpiebalgas vidusskolas 9.b klasei;

Valmieras Valsts ģimnāzijas 9.a klasei.

Uzvarētāji 10.-12. klašu grupā:

1.vieta – Ciblas vidusskolas 11.klasei;

2.vieta – Vecpiebalgas vidusskolas 11.klasei.

Uzvarētāji interešu izglītības pulciņu un mazpulku grupā:

1.vieta – Garlība Merķeļa Lēdurgas pamatskolas „Literārās jaunrades pulciņš”;

2. vieta – Špoģu 755.mazpulks;

3. vieta – Daugavpils 17.vidusskolas 6.a un 8.a klases skolēnu grupa.

Konkursa komisija, kuras priekšsēdētājs ir rakstnieks un publicists Ēriks Hānbergs, pateicas visiem konkursa dalībniekiem par dalību, interesantajiem vērojumiem un literārajiem paudumiem. Darbus vērtēja arī Liega Piešiņa – Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēku attīstības institūta Bibliotēku konsultatīvā centra projektu vadītāja un Zemkopības ministrijas Meža departamenta pārstāve Māra Mīkule.

Konkursa dalībniekiem bija jāveic literatūras un citu informācijas avotu izpēte par meža nozares devumu savā pagastā, novadā, pilsētā vai Latvijā. Jādodas izpētes pārgājienā vai ekskursijā, jāsagatavo radošs izpētes darbs – pārgājiena vai ekskursijas apraksts brīvā stāstījumā, esejas vai citā literārā formā, papildinot aprakstu ar stāstnieku liecībām un vizuālo informāciju (zīmējumiem, kartēm, fotoattēliem u.c.).

1.-3. vietu ieguvēji saņēma balvā atmaksātus transporta pakalpojumus ekskursijai pēc pašu izvēlēta maršruta, savukārt atzinību ieguvušie dalībnieki saņēma specbalvas. Visi konkursa dalībnieki, vairāk nekā 2000 bērni un jaunieši no visas Latvijas par dalību konkursā saņēma lineālus ar konkursa logo.

Šogad konkurss „Mūsu mazais pārgājiens” notika jau septīto reizi, konkursu organizēja Zemkopības ministrija sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku. Iepriekšējos gados konkursa dalībnieki apzināja Latvijas mežos sastopamās dabas un kultūrvēsturiskās vērtības, iepazinās ar koksnes izmantošanas veidiem un ieguva plašākas zināšanas par meža nozari un tās nozīmi tautsaimniecībā. Tāpat dalība konkursā veicināja izpratni par klimata izmaiņām Latvijā un pasaulē un meža nozares devumu klimata izmaiņu mazināšanā un meža daudzveidīgajām bagātībām Latvijā.

AgroPols

x

Paroles atgadināšana