Labās ziņas

Vaidavas ezerā ielaisti 9000 zandartu mazuļi

AgroPols
03.09.2014

Kocēnu novada dome sadarbībā ar Vaidavas ezera apsaimniekotāju - biedrību "Vaidavas ezera pārvalde" - ir īstenojusi projektu "Zandartu resursu atjaunošana Kocēnu novada Vaidavas ezerā", un augustā Vaidavas ezerā ir ielaisti 9000 zandartu mazuļi.

Kocēnu novada domes Iepirkumu komisija, veicot izdevīgākā piedāvājuma apzināšanas procedūru un izvērtējot iesniegtos piedāvājumu, pieņēma lēmumu par uzvarētāju atzīt SIA "Rūjas zivju audzētava". Projekta kopējās izmaksas ir 1796,85 EUR, kas ir 100% Lauku atbalsta dienesta Zivju fonda finansējums.

Projekta mērķis ir zivju resursu pavairošana, nodrošinot rekreācijas un makšķerēšanas iespējas Vaidavas ezerā, veidojot kvalitatīvus akvatūrisma pakalpojumus un veicinot vides tūrisma attīstības iespējas Latvijā.

Projekts realizēts Zivju fonda pasākuma "Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldības īpašumā, kā arī privātajās upēs, kurās ir atļauta makšķerēšana" ietvaros.

Vaidavas ezers ir viens no nozīmīgākajiem un iecienītākajiem ūdens objektiem Kocēnu novadā. Ezera vidējais dziļums ir 5,3 metri, bet maksimālais dziļums - 9 metri. Vaidavas ezerā mīt līdakas, asari, raudas, plauži, karūsas, līņi, zandarti, kā arī pliči. Ezers atrodas īpaši aizsargājamā "Natura 2000" teritorijā Gaujas Nacionālajā parkā.

Informāciju sagatavoja Eva Eglīte, Kocēnu novada domes Attīstības nodaļas vadītāja.

AgroPols

x

Paroles atgadināšana