Labās ziņas

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs apbalvo nozares pārstāvjus par nozīmīgu ieguldījumu lauksaimniecībā

Viktorija Kalniņa, LR Zemkopības ministrija (ZM)
20.11.2014

Trešdien, 19.novembrī, zemkopības ministrs Jānis Dūklavs apbalvoja nozares pārstāvjus - lauksaimniekus, speciālistus, zinātniekus, mācībspēkus un valsts pārvaldes darbiniekus - par sasniegumiem lauksaimniecībā, meža nozarē, zivsaimniecībā un pārtikas aprites nodrošināšanā, pasniedzot Ministru kabineta (MK) Atzinības rakstu, Zemkopības ministrijas (ZM) augstāko apbalvojumu - medaļu "Par centību", ZM Atzinības rakstu un Zivju fonda Atzinības rakstu.

MK Atzinības rakstu šogad saņem:

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "Bior" (BIOR) Dzīvnieku slimību diagnostikas laboratorijas vadītāja Ieva Rodze;

Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) Lauksaimniecības fakultātes asociētā profesore Dr.agr. Dzidra Kreišmane.

ZM medaļu "Par centību" saņēma:

Valsts SIA "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" (ZMNĪ) valdes priekšsēdētājs Roberts Dilba;

Lauku atbalsta dienesta (LAD) Informācijas departamenta direktors Uldis Apels:

Latvijas lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas Prezidija loceklis un Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas Lauksaimniecības nodaļas vadītājs profesors (emeritus), Dr.agr. Dainis Lapiņš;

Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras (VTUA) Tehniskās uzraudzības departamenta Kurzemes reģiona nodaļas vecākais inspektors Ojārs Ginters;

VTUA Tehniskās uzraudzības departamenta Rīgas reģiona nodaļas vecākais inspektors Aleksandrs Mihailovs;

Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) Rīgas pilsētas pārvaldes vadītāja vietnieks, valsts vecākais pārtikas inspektors Raimonds Tukišs;

SIA "Radošā studija "Savai Zemītei"" valdes locekle Daina Bruņiniece;

ZM Tirgus un tiešā atbalsta departamenta Tirgus kopējās organizācijas nodaļas vadītāja Dace Freimane;

ZM Starptautisko lietu un stratēģijas analīzes departamenta Eiropas Savienības lietu nodaļas nozares padomniece Dace Arāja;

ZM Budžeta un finanšu departamenta Finanšu kontroles un pārskatu nodaļas vadītāja Arita Gertnere;

ZM Meža departamenta Zemes pārvaldības un meliorācijas nodaļas vadītāja vietnieks Valdis Pētersons;

BIOR Kurzemes reģionālās laboratorijas vadītāja Sandra Liparte;

ZMNĪ Meliorācijas departamenta vadītājs Edgars Ģriķītis;

Valsts augu aizsardzības dienesta (VAAD) Latgales reģionālās nodaļas vadītāja Alla Kalāne.

ZM Atzinības rakstu saņēma:

PVD Dienvidlatgales pārvaldes vadītāja vietnieks, valsts vecākais veterinārais inspektors Dzintars Juškus;

PVD Ziemeļlatgales pārvaldes vadītāja, valsts vecākā veterinārā inspektore Mārīte Ņukša;

PVD Ziemeļvidzemes pārvaldes vadītājs, valsts vecākais veterinārais inspektors Mārcis Ulmanis;

Lauksaimniecības datu centra (LDC) Ziemeļvidzemes reģiona vecākā referente Vija Paegle;

Latvijas Valsts augļkopības institūts;

LLU Lauku inženieru fakultātes Arhitektūras un būvniecības katedras docente Mg.sc.ing. Silvija Rubene;

SIA "Latvijas Šķirnes dzīvnieku audzētāju savienība" ciltsdarba speciāliste Māra Baranovska;

ZMNĪ Latgales reģiona meliorācijas nodaļas Krāslavas sektora vadītājs Oskars Dilba;

VAAD Sēklu kontroles departamenta direktora vietniece Liena Jaunzeme;

VAAD Vidzemes reģionālās nodaļas eksperte Sarmīte Viļuma;

VAAD Rīgas reģionālās un vispārējās uzraudzības nodaļas vecākā inspektore Monika Vītola;

VAAD Agroķīmijas departamenta Augšņu agroķīmiskās izpētes daļas galvenā eksperte agronomijā Valija Kārkliņa;

LAD Lielrīgas reģionālās lauksaimniecības pārvaldes Kontroles un uzraudzības daļas vecākais inspektors Valdis Rušiņš;

LAD Ziemeļkurzemes reģionālās lauksaimniecības pārvaldes Lauku reģistra daļas vadītājs Gints Bārzdelis;

LAD Zemgales reģionālās lauksaimniecības pārvaldes Kontroles un uzraudzības daļas vecākā inspektore Maija Sedleniece;

LAD Lietvedības daļas vadītāja Andra Ancāne;

ZM Meža departamenta Zemes pārvaldības un meliorācijas nodaļas vecākā referente Inga Žagare;

ZM Meža departamenta Zemes pārvaldības un meliorācijas nodaļas vecākais referents Gints Melkins;

LDC Metodoloģijas departamenta Informācijas sabiedrības politikas nodaļas vecākā referente Indra Martinsone;

LDC Metodoloģijas departamenta Informācijas sabiedrības politikas nodaļas vecākā referente Nora Klūga;

LDC Metodoloģijas departamenta Informācijas sabiedrības politikas nodaļas vecākā referente Ārija Broka;

SIA "Lubeco" valdes priekšsēdētāja Zane Silgale;

Valsts meža dienesta (VMD) Ziemeļvidzemes virsmežniecības Valkas biroja vecākā referente Elza Ustupe;

VMD Ziemeļaustrumu virsmežniecības inženieris medību jautājumos Laimonis Kļaviņš;

VMD Ziemeļaustrumu virsmežniecības Alūksnes nodaļas vecākais mežzinis Gints Jaunkalns;

VMD Ziemeļkurzemes virsmežniecības virsmežziņa vietnieks Dainis Blūmentāls;

PVD Ziemeļpierīgas pārvaldes pārtikas inspektore Dzintra Kalnāja;

PVD Rīgas pilsētas pārvaldes pārtikas inspektore Ludmila Melbārde;

Zemnieku saimniecības "Torņkalns" īpašnieks, biedrības "Gulbenes lauksaimnieku apvienība" valdes priekšsēdētājs Andris Gargurnis;

Latvijas valsts mežzinātnes institūta "Silava" galvenā grāmatvede Sandra Deičmane;

LLU Informācijas tehnoloģiju fakultātes Datoru sistēmu katedras vadītāja, profesore Dr.sc.comp. Rudīte Čevere;

LLU Lauku inženieru fakultātes Zemes ierīcības un ģeodēzijas katedras profesore Dr.oec. Anda Jankava;

LLU Pārtikas tehnoloģijas fakultātes Pārtikas tehnoloģijas katedras asociētā profesore Dr.sc.ing. Daiga Kunkulberga;

ZM Meža departamenta Zemes pārvaldības un meliorācijas nodaļas vecākais referents Rihards Pauniņš;

ZM Lauksaimniecības departamenta Augkopības nodaļas vecākā referente Ieva Līcīte.

Zivju fonda Atzinības rakstu saņēma:

BIOR Zivju resursu pētniecības departamenta Jūras nodaļas vadītājs Didzis Ustups;

Valsts vides dienesta Zvejas kontroles departamenta Jūras kontroles daļas vecākais inspektors Jānis Leja.

LR Zemkopības ministrija (ZM)

x

Paroles atgadināšana