Labās ziņas

Lai Latvija kļūtu par vadošo akvakultūras pētniecības centru Baltijā

Irēna Bērziņa, BIOR, Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts
04.02.2016

Trešdien, 3.februārī, Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs zivju audzētavā "Tome" atklāja Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" jaunizveidoto zivju audzēšanas, pētniecības un izglītības centru. Pasākumā piedalījās arī zinātniskā institūta "BIOR" direktors Aivars Bērziņš, Latvijas Universitātes un Latvijas Lauksaimniecības universitātes vadība, kā arī nozares vadošie pārstāvji un akvakultūras pētnieki, kas atzinuši, ka šāda centra izveide ir ļoti nozīmīga akvakultūras zinātnes un pētniecības tālākai veiksmīgākai attīstībai Latvijā. Projekts īstenots, izmantojot Eiropas Zivsaimniecības fonda finansiālo atbalstu.

Jaunajā pētniecības centrā turpmāk tiks rīkoti nozares semināri, veikta speciālistu teorētiskā un praktiskā apmācība, kā arī sniegtas konsultācijas Latvijas zivjaudzētājiem.

Tuvākie plānotie pētījumi būs saistīti ar zivju mazuļu kvalitātes paaugstināšanu, izmantojot dažādas imunitāti stimulējošas vielas, kā arī pilnveidojot zivju pavairošanas procesus. Savukārt pētnieciskā centra cieša saistība ar valsts zivju audzētavām pavērs iespēju piesaistīt augsta līmeņa un pieredzējušus speciālistus pētniecības darbam.

Divās ierīkotajās eksperimentālajās zivju audzēšanas līnijās tiks veikti dažādi nozarei nepieciešamie praktiskie pētījumi akvakultūras un ihtiopatoloģijas jomā.

Šis ir pirmais solis, zinātniskais pamats un atbalsts nākotnē iecerētajai Tomes zivju audzētavas vaislas zivju bankai.

Akvakultūras pētniecības centra pirmās kārtas celtniecībā ieguldītais Eiropas finansējums 277 tūkstoši eiro.

Zinātniskā institūta "BIOR" jaunizveidotā zivju audzēšanas, pētniecības un izglītības centra 2.kārtu plānots uzbūvēt līdz 2020.gadam arī ar Eiropas Zivsaimniecības fonda finansiālo atbalstu.

Zinātniskā institūta BIOR direktors Aivars Bērziņš atzīst: "Mums ir pietiekami ambiciozs mērķis - kļūt par vienu no vadošajiem akvakultūras pētniecības centriem Baltijā. Akvakultūras pētniecības un izglītības centrs ir nozīmīgs institūta "BIOR" zinātniskās infrastruktūras papildinājums, un tas sniegs būtisku atbalstu Latvijas akvakultūras nozarei kopumā, kā arī nostiprinās "BIOR" starptautisko sadarbību akvakultūras jomā.

Par Zinātnisko institūtu BIOR

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts BIOR ir vadošā pārtikas un veterinārmedicīnas zinātniskā laboratorija Baltijā, kurā strādā vairāk nekā 400 pētnieki, eksperti un speciālisti, kas veic vairāk nekā miljons analīžu gadā un īsteno zinātniski pētniecisko darbu.

Zinātniskā institūta BIOR kompetencē ir pārtikas kvalitāte, drošība un risku novērtēšana, veterinārmedicīna, infekcijas slimības un to risku novērtējums, sabiedrības veselība un vide, zivju resursu izpēte un akvakultūra.

Zinātniskais institūts Bior veic apmācības un konsultācijas, kā arī sniedz kvalitatīvas ekspertīzes un laboratoriskos pakalpojumus zivsaimniecības, lauksaimniecības un pārtikas nozares pārstāvjiem.

BIOR, Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts

x

Paroles atgadināšana