Labās ziņas

Komisija apbalvo Eiropas dabas aizsardzības paraugprojektus

Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
24.05.2016

Eirokomisārs Karmenu Vella paziņoja 2016.gada konkursa Natura 2000 uzvarētājus. Sešu uzvarētāju vidū ir Bulgārijas, Latvijas, Spānijas un Apvienotās Karalistes projekti, turklāt arī Beļģijas un Francijas, kā arī Grieķijas, Bulgārijas, Ungārijas, Somijas un Norvēģijas pārrobežu projekti.

Ikgadējais konkurss Natura 2000 dāvā atzinību Eiropas Savienības sasniegumiem dabas saglabāšanā un vairo informētību par visā Eiropā īstenotām dabas aizsardzības iniciatīvām, kas uzlabo iedzīvotāju dzīves kvalitāti un ekonomiku, no kā atkarīga to labklājība.

Natura 2000 ir tīklojums, ko veido vairāk nekā 27 000 aizsargājamas teritorijas, kuras Eiropas Savienībā aptver vairāk nekā 18% sauszemes un vairāk nekā 5% jūru. Tīklojuma mērķis ir aizsargāt un nostiprināt Eiropas dabas mantojumu, nodrošinot Eiropas vērtīgāko un apdraudētāko sugu ilglaicīgu izdzīvošanu.

No 24 finālistu saraksta izraudzīto sešu uzvarētāju vidū ir Bulgārijas, Latvijas, Spānijas un Apvienotās Karalistes projekti, turklāt arī Beļģijas un Francijas, kā arī Grieķijas, Bulgārijas, Ungārijas, Somijas un Norvēģijas pārrobežu projekti.

Vides, jūrlietu un zivsaimniecības komisārs Karmenu Vella, paziņodams uzvarētājus 23.maija ceremonijā Briselē, teica: "Jau atkal man ir gods izteikt atzinību par uzvarētāju un visu finālistu fantastisko darbu mūsu kopīgā dabas mantojuma saglabāšanā. Ar šīm iniciatīvām ir izdarīts ļoti daudz, lai panāktu, ka daba savus labumus mums dāvās vēl daudzus gadus. Šogad par iemīļotāko projektu, kas kandidē uz ES Pilsoņu balvu, ir balsojuši vairāk nekā 37 000 cilvēku, tas ir par 50 % vairāk nekā pagājušajā gadā. Tas apliecina, ka šiem konkursiem ir ļoti svarīga loma, jo tie informē par Eiropas centieniem bioloģiskās daudzveidības veicināšanā."

Šogad Eiropas Pilsoņu balva tiek piešķirta Spānijas dabas saglabāšanas iniciatīvai Ibērijas lūša glābšanā no iznīcības. Tā ir pasaulē apdraudētākā kaķu dzimtas suga. Ar ES fonda LIFE palīdzību īstenotā programma piesaistīja sabiedrības uzmanību un ieguva gandrīz 6000 balsu.

Kategorijā Saglabāšana balva tika piešķirta iniciatīvai, kas paredz kūdras slāņa purva atjaunošanu Davstonā (Apvienotā Karaliste) un ko īsteno Karaliskā Putnu aizsardzības biedrība un ūdensapgādes uzņēmums United Utilities. Ar vietējo brīvprātīgo palīdzību projektā izdevās Davstonas Natura 2000 teritorijā atjaunot ļoti retu dzīvotni - kūdras slāņa purvus - un arī uzlabot vietējā ūdens kvalitāti.

Bulgārijas projekts Balkāniem un tautai: dabas aizsardzība un ilgtspējīga lauku attīstība ieguva balvu kategorijā Sociālekonomiskie ieguvumi, jo pierādīja, ka dabas aizsardzība var iet rokrokā ar ekonomikas attīstību un ka tās ir savstarpēji atkarīgas. Šī NVO koalīcijas īstenotā iniciatīva ir palīdzējusi Balkānu kalnu lauksaimniekiem, mikrouzņēmumiem un mazajiem uzņēmumiem laist tirgū savus produktus un popularizēt ekotūrismu. Šajā projektā ir ieviesta arī shēma "Maksājumi par ekosistēmu pakalpojumiem", kurā nodrošināts, ka vietējiem uzņēmumiem ir ekonomiski izdevīgi aizsargāt nozīmīgas ganību un ūdens ekosistēmas. Videomateriāls Kategorijā Komunikācija balvu ieguva Latvijas projekts Dabas koncertzāle, ko īstenojusi biedrība "Dabas koncertzāle". Balva piešķirta par centieniem zināšanas par dabu un bioloģisko daudzveidību sabiedrībai pasniegt inovatīvi un mākslinieciski. Unikālā mūziķu un zinātnieku sadarbībā Natura 2000 teritorijās vai to tuvumā ir rīkoti mākslas pasākumi, kas katru gadu veltīti kādai īpašai sugai vai dzīvotnei. Pēdējo desmit gadu laikā tie piesaistījuši desmitiem tūkstošus apmeklētāju, tos labāk informējot par dabas aizsardzību un popularizējot videi draudzīgu izturēšanos.

Videomateriāls

Kategorijā Interešu/uztveres saskaņošana balvu ieguva projekts Bioloģiskās daudzveidības zaļo koridoru izveide zem Beļģijas-Francijas augstsprieguma līnijām. Projektu ar programmas LIFE finansējuma atbalstu īstenoja divi elektropārvades sistēmu operatori, ELIA un RTE, izmēģinot, kā dabiskāk atrisināt uzdevumus, ko izvirza energoapgāde mežiem klātos apgabalos. Projekta pieeja ne vien vairo bioloģisko daudzveidību un uzlabo ainavu, bet arī ilglaikā ir ekonomiski izdevīga.

Mazās zoss saglabāšanas projekts pievēršas Eiropas retākajam ūdensputnam un ieguva balvu kategorijā Pārrobežu sadarbība un kontakti. Partneri no Bulgārijas, Somijas, Grieķijas, Ungārijas, Norvēģijas un vēl 15 valstīm apvienoja centienus, putna migrācijas maršrutā īstenojot steidzami vajadzīgus saglabāšanas pasākumus, turklāt pievēršoties rīcībpolitiskam darbam, informētības vairošanai, profesionālajai un vides izglītībai.

Fona informācija

Konkursā var piedalīties visi ES iniciatīvas Natura 2000 tiešie dalībnieki - uzņēmumi, valsts organizācijas, NVO, brīvprātīgie, zemes īpašnieki, izglītības iestādes vai privātpersonas. Šogad no visas Eiropas saņemti pavisam 83 pieteikumi. No tiem tika izveidots 24 finālistu saraksts. Augsta līmeņa žūrija no tā izraudzījās uzvarētājus.

Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā

x

Paroles atgadināšana