Grāmatas

Latvijas lauksaimniecība un lauki 2003: politika un attīstība

A.Miglavs, D.Feldmans, V.Pirksts, V.Rozenberga, A.Golovčenko, D.Jasjko, I.Jaunzeme, A.Vēveris, G.Salputra, L.Fadejeva, L.Frolova, V.Bratka, Juris Hāzners, I.Sproģe, Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūts (LVAEI)
07.01.2005

Sērijas "Pētījumu rezultāti" 12.izdevums. Analītisks un apkopojošs apskats par Latvijas lauksaimniecības un lauku attīstības procesiem visas tautsaimniecības kontekstā pēdējā gadā pirms Latvijas iestāšanās ES-bā.


Latvijas lauksaimniecība un lauki 2003: politika un attīstība

Pievienotie dokumenti

Grāmatas L/S_2003 e-makets

Sērijas "Pētījumu rezultāti" 12.izdevums. 


ISBN 9984-678-12-1 


UDK 631.08


Analītisks un apkopojošs apskats par Latvijas lauksaimniecības un lauku attīstības procesiem visas tautsaimniecības kontekstā pēdējā gadā pirms Latvijas iestāšanās ES-bā. 


No ekonomistu pozīcijām analizēts, kāds ir bijis iepriekšējais 2003.gads Latvijas lauksaimniecības sektoram un laukiem kopumā, kā attīstījusies valsts lauksaimniecības politika, kā lauksaimniecībā notiekošie procesi saistīti ar pārējo tautsaimniecības attīstību. Faktiski tas bija pēdējais gads pirms jaunas Agrārās [politikas] reformas. 


‘Agrārās [politikas] reforma’ nozīmē dziļas pārmaiņas, kas izriet no Latvijas iekļaušanās ES Kopējās lauksaimniecības politikas telpā. Tā gan nemaina privāto īpašumtiesību kā sektora ekonomikas attīstības mugurkaula nozīmību. Tā neatceļ privāto iniciatīvu gan regulēta, tomēr tirgus apstākļos. Bet Latvijas lauksaimniecības mērogiem ‘Agrārās [politikas] reforma’ nozīmē:


Ø      tirgus faktisku globalizēšanos,


Ø      spēcīgas un sektoru pagaidām atbalstošas multinacionālas politikas esamību visā ekonomiskajā koptelpā,


Ø      jaunas domāšanas veidošanos par sektora attīstības vīzijām un to sasniegšanā izmantojamajiem instrumentiem, tajā skaitā, par ražotāju attiecībām ar sabiedrību valsts personā.


Šī izdevuma pētījuma objekts ir Latvijas lauksaimniecība un lauki 2002. ‑ 2003. gadā - ražošanas rezultāti, attīstības tendences, salīdzinājums ar iepriekšējiem gadiem, saimniecību struktūras attīstība, lauksaimniecības politikas vide un tās izmaiņas, lauku attīstības politika. 


Šis ir izcila, iespējams, visā LVAEI vēsturē jaudīgākā pētnieku kolektīva brīvprātīgā darba rezultāts, kurā piedalījās LVAEI Lauksaimniecības attīstības un ekonomisko attiecību nodaļas pētnieki LVAEI prof. Dr. ekon. Visvaldis Pirksts (6.), LVAEI prof. Dr.lauks. Velta Rozenberga (6.), pētnieks Aleksandrs Golovčenko (6.), Dr. ekon. Danute Jasjko (7.), Mag. ekon. Ieva Jaunzeme (Leimane) (9.), Armands Vēveris (4.), Guna Salputra (3., 10.), Ludmila Fadejeva (2., 11., 12.), LU Prof., Dr.ekon. Ludmila Frolova (Bandeviča) (1.), Saimniecību ekonomikas nodaļas vadītāja Dr. ekon. Valda Bratka (5.), Tirgus veicināšanas centra projektu vadītājs Juris Hāzners (8.), LU doktorante, Mag. ekon. Ilze Sproģe (6.).


Šo izdevumu sakārtoja Dmitrijs Feldmans (arī 11., 12.), kurš ne tikai ieguldīja lielu darbu informācijas apkopošanā un sistematizēšanā, bet arī citu līdzautoru darba koordinēšanā, un Andris Miglavs, kurš to visu kopā arī pielaboja un sagatavoja publicēšanai. 

Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūts (LVAEI)

x

Paroles atgadināšana