Grāmatas

Latvijas lauksaimniecība un lauki 2004: politika un attīstība

G.Salputra, A.Miglavs, V.Pirksts, V.Rozenberga, A.Golovčenko, A.Vēveris, A.Radionova, L.Fadejeva, I.Iesalnieks, A.Nipers, A.Krieviņa, I.Sproģe, , Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūts (LVAEI)
06.01.2006

Sērijas "Pētījumu rezultāti" 14.izdevums. Analītisks un apkopojošs apskats par Latvijas lauksaimniecības un lauku attīstības procesiem visas tautsaimniecības kontekstā pirmajā Latvijas esības ES-bā gadā.


Pievienotie dokumenti

2004_apskats_0122_2024_0213.pdf

Sērijas "Pētījumu rezultāti" 14.izdevums. 


ISBN 9984-678-18-0


Šajā izdevumā apkopotajai informācijai joprojām ir sava vērtība, pat vēsturiska nozīmība, jo tajā raksturots jauno izšķirošo pārmaiņu perioda sākuma stāvoklis – kāds bija Latvijas lauksaimniecības un pārtikas sektors iestāšanās Eiropas Savienībā brīdī. Un kādi ir bijuši pirmie rezultāti Latvijas lauku saimnieku un citu uzņēmēju darbībai apvienotajā Eiropas koptelpā. 


Saturā analizēts, kāds ir bijis iepriekšējais gads Latvijas lauksaimniecības sektoram un laukiem kopumā, kā attīstījusies valsts lauksaimniecības politika, kā lauksaimniecībā notiekošie procesi saistīti ar pārējo tautsaimniecības attīstību. Darbā ir izmantoti dati no LVAEI veidoto un uzturēto informācijas sistēmu datu bāzēm - lauksaimniecības ekonomiskais kopaprēķins (LEKa), lauksaimniecības likumdošanas attīstības hronika, bet galvenais informācijas avots ir CSP publicētie un nepublicētie, īpaši šī izdevuma radīšanai sagatavotie materiāli. 


Arī šis ir kolektīva un brīvprātīgā darba rezultāts, kurā piedalījās LVAEI Lauksaimniecības attīstības un ekonomisko attiecību nodaļas pētnieki LVAEI prof. Dr. ekon. Visvaldis Pirksts (7.), prof. Dr. lauks. Velta Rozenberga (7.), pētnieks Aleksandrs Golovčenko (7.), pētnieks Armands Vēveris (2.), ekonomisti - analītiķi Anastasija Radionova (1., 8.), Ludmila Fadejeva (5), Imants Iesalnieks (3.), Aleksejs Nipers (4), Agnese Krieviņa (6.), LU doktorante, Mag. ekon. Ilze Sproģe (7.).


Šo izdevumu sakārtoja LVAEI Lauksaimniecības attīstības un ekonomisko attiecību nodaļas Analīzes grupas vadītāja Mag. ekon. Guna Salputra (arī 3. un 5.), kura ne tikai ieguldīja lielu darbu informācijas apkopošanā un sistematizēšanā, bet arī citu līdzautoru darba koordinēšanā. To visu kopā arī pārskatīja Andris Miglavs, uzņemoties visu atbildību par šajā procesā pieļautajām novirzēm no autoru sākotnējā teksta, kā arī kļūdām, ja tādas atradīsies.


Tekstam lasāmību piešķirt palīdzēja literārā redaktore Inta Kārkliņa, bet visu kopā salika un atrastās nepilnības novērsa redaktore - maketētāja Ilze Vabole

Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūts (LVAEI)

x

Paroles atgadināšana