Raksti

Latvijas konkurētspējas ziņojums 2015. Lauksaimniecība: piena nozare

Andris Miglavs, AgroPols
21.10.2015

Šeit pievienotais raksts ir publicēts kā daļa no 2015.gadā domnīcas CERTUS sagatavotā pirmā konkurētspējas ziņojuma par piensaimniecības nozares tēmu


Latvijas konkurētspējas ziņojums 2015. Lauksaimniecība: piena nozare

Pievienotie dokumenti

Ziņojums

Saite

ej.uz/6cdn

Šeit pievienotais raksts ir publicēts kā daļa no  2015.gadā domnīcas CERTUS sagatavotā pirmā konkurētspējas ziņojuma par piensaimniecības nozares tēmu.

Piena ražošana Latvijas agrobiznesa sektorā ir viena no nozīmīgākajām nozarēm gan lauksaimniecības, gan arī pārtikas rūpniecības struktūrās. Turklāt tā ir nozare ar lielu fizisko ražošanas potenciālu. Nodrošinot gandrīz ceturtdaļu no kopējās lauksaimniecības produkcijas izlaides, tā ir otrā lielākā lauksaimniecības apakšnozare.

Latvijā vēl ir pieejami ievērojami piena ražošanai piemēroti zemes resursi, kas varētu nozīmīgi palielināt gan lauksaimniecības, gan arī pārtikas ražošanas izlaidi un šajos sektoros saražotās pievienotās vērtības apjomus. 

Ziņojums ietver rekomendācijas: 

1. rekomendācija – tuvināt Latvijas piena iepirkuma cenas vismaz ES vidējam līmenim

Piena ražotāju kooperācijas attīstība efektīvas loģistikas, svaigpiena kvalitātes uzlabošanas un piena ražotāju tirgus spēka vairošanai.

Ieguldījumu koncentrācija eksporta orientētajos uzņēmumos. Valsts investīciju atbalsts sniedzams tikai eksportspējīgas produkcijas ražošanas projektiem ar nozīmīgu potenciālo tirgus spēku, kuru biznesa plāni pieļauj vismaz ES vidējās piena iepirkuma cenas izmaksu kvalitatīvas piena izejvielas piegādātājiem.

2. rekomendācija – mīkstināt īslaicīgo piena tirgus kritumu ietekmes dziļumu uz Latvijas piena nozari, līdz ar to saglabājot investoru un finanšu institūciju ieinteresību nozares attīstības virzībā

Sistēmas izveide ienākumu apdrošināšanai pret dziļām īslaicīgām tirgus krīzēm. Šajā sistēmā apvienojami risinājumi, ko piedāvā ES lauksaimniecības un lauku attīstības fonda iespējas, ar privāti veidotu iemaksu sistēmu, kuru veidotu un vadītu privātas apdrošināšanas sabiedrības īpaši veidota produkta ietvaros vai nozares pašas veidota pašpalīdzības sistēma, atbilstoši pielāgojot tiesisko regulējumu.

3. rekomendācija – vairot efektīvas piena nozares attīstības dalībnieku – produktu attīstītāju, saimniecību vadītāju, darbinieku – zināšanas

Produktu attīstības un zināšanu pārneses centru izveide piena pārstrādes industrijai eksportspējīgu produktu izveidei un to ieviešanai ražošanā.

Profesionālās kvalifikācijas izaugsmes sistēmas stiprināšana jaunveidojamo un attīstāmo tirgorientēto piena ražošanas saimniecību nodrošināšanai ar:

  • ražošanas vadīšanas speciālistiem,
  • kvalificētiem darbiniekiem.

Profesionālās kvalifikācijas izaugsmes sistēmas izveide attīstāmo eksportorientēto piena pārstrādes industrijas uzņēmumu nodrošināšanai ar starptautiska līmeņa tehnoloģiskās vadības speciālistiem.

AgroPols

x

Paroles atgadināšana