Teritoriju pārvaldība

13.11.2009.Varēs izcirst vecas, neproduktīvas egļu audzes

12.11.2009.Izmaiņas likumā paredz atvieglotas prasības pārtikas uzņēmumiem

10.11.2009.Vēl diviem LAP pasākumiem samazināts birokrātiskais slogs

10.11.2009.Augu izcelsmes primāro produktu ražotājiem būs vieglāk realizēt savu produkciju

08.11.2009.Plāno izmaiņas finansējuma pārdalei valsts atbalsta lauksaimniecībā pasākumos

03.11.2009.Pasākums "Investīcijas akvakultūras uzņēmumos” kļūs pievilcīgāks pretendentiem

01.11.2009.Sakārto tiesisko bāzi zemes izmantošanas un saglabāšanas jomā

28.10.2009.Atvieglo ES fondu uzraudzības un ieviešanas kārtību

28.10.2009.Akceptē grozījumus Lauksaimniecības un lauku attīstības likumā

27.10.2009.Izmaiņas piena un piena produktu tirgus intervences pasākumu administrēšanas un uzraudzības kārtībā

27.10.2009.Pieņem prasības Latvijas izcelsmes laukaugu ģenētisko resursu saglabājamās šķirnes atzīšanai

27.10.2009.Lemj par ES fondu līdzekļu pārdali garantijām komersantiem

27.10.2009.Atvieglo pieteikšanās kārtību pasākumā „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem”

20.10.2009.Jaunumi bioloģiski audzētu dzīvnieku un no tiem iegūtu produktu aprites kārtībā

20.10.2009.Izmaiņas lauksaimniecības dzīvnieku gaļas marķēšanas noteikumos

20.10.2009.Noteikta dzīvnieku datu bāzēs esošās informācijas izmantošanas kārtība

20.10.2009.Atvieglo atbalsta saņemšanu zivsaimniecības pasākumā „Sociāli ekonomiskie pasākumi”

20.10.2009.Izmaiņas kaušanai paredzēto lauksaimniecības dzīvnieku aizsardzības prasībās

20.10.2009.Turpinās dokumentu precizēšana, lai atvieglotu pieteikšanās kārtību lauku saimniecību modernizācijai

14.10.2009.Nosaka kārtību grāmatvedības kārtošanai vienkāršā ieraksta sistēmā fiziskām personām, kas veic saimniecisko darbību

13.10.2009.Groza augu aizsardzības līdzekļu izplatīšanas, glabāšanas un lietošanas noteikumus

13.10.2009.Maina veterinārās prasības to dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu apritē, kurus nav paredzēts izmantot pārtikā

13.10.2009.Jauni noteikumi par dzīvnieku liemeņu apstrādes kvalitāti, klasifikāciju un marķēšanu

13.10.2009.Veicinās lauksaimniecības un meža zemju ražības paaugstināšanu

13.10.2009.Precizēta zvejas un akvakultūras produktu tirgus intervences pasākumu administrēšanas un uzraudzības kārtība

13.10.2009.Pašvaldībām atvieglos dzīvnieku labturības prasības

07.10.2009.Apdraudēto sugu īpašniekiem un audzētājiem būs jāreģistrējas

06.10.2009.Par dzīvnieku barības kravu kontroles kārtību

06.10.2009.Par dzīvnieku ārstniecisko un diētisko barību

06.10.2009.Izmaiņas piena šķirņu kazu pārraudzībā

1 | .. | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
x

Paroles atgadināšana