Teritoriju pārvaldība

06.10.2009.Izmaiņas govju pārraudzībā

06.10.2009.Atvieglo pasākuma „Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana” saņemšanu

23.09.2009.Precizē noteikumus par bioproduktu saturošas degvielas apriti

22.09.2009.Izmaiņas vaislinieku un to bioprodukta sertifikācijā

22.09.2009.Par ES atbalstu krējuma un sviesta iepirkuma pārstrādei no intervences krājumiem par pazeminātām cenām

22.09.2009.Grozījumi noteikumos par atliekvielu kontroli un tās finansēšanas kārtību

22.09.2009.Grozījumi zāļu izplatīšanas un kvalitātes kontroles kārtībā

15.09.2009.Turpmāk ļaus izcirst neproduktīvas mežaudzes

15.09.2009.Izmaiņas lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas kontroles kārtībā

10.09.2009.Ar 1. oktobri plāno ieviest PVN izvēles normas

10.09.2009.Papildina pasākumu plānu Latvijas ekonomikas stabilizācijai

10.09.2009.Turpmāk piena kvotu administrēšana būs vienkāršāka

08.09.2009.Groza noteikumus par meža reproduktīvo materiālu

08.09.2009.Izmaiņas infekcijas slimību profilaksē un apkarošanu, ar kurām slimo gan dzīvnieki, gan cilvēki

08.09.2009.Grozījumi mutes un nagu sērgas likvidēšanas un draudu novēršanas kārtībā

08.09.2009.Turpmāk atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā izsniegs valsts aģentūra „Latvijas Zivju resursu aģentūra”

08.09.2009.Izmaiņas zirgu pārraudzībā un vērtēšanā

01.09.2009.Jauni noteikumi par Valsts meža dienesta un Pārtikas un veterinārā dienesta ierēdņu amatiem, kuriem var nepiemērot Valsts civildienesta likuma 7.panta 10.punktā noteiktos ierobežojumus

01.09.2009.Izmaiņas epizootiju uzliesmojuma likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība

01.09.2009.Grozījumi noteikumos par nekustamā īpašuma objekta noteikšanu

01.09.2009.Precizētas pārtikas preču marķēšanas prasības

28.08.2009.LPKS būs pieejamas kredītgarantijas no Latvijas Garantiju aģentūras

18.08.2009.Papildina dārzeņu sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumus

18.08.2009.Precizētas lopbarības augu sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi

18.08.2009.Grozījumi labības sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumos

18.08.2009.Turpmāk atbalsta saņēmējs neslēgs līgumu ar Lauku atbalsta dienestu

18.08.2009.Trešās kārtas projektu iesniegumus no cukura restrukturizācijas skartajām pašvaldībām pieņems vienu mēnesi

11.08.2009.Atvieglo projekta uzsākšanas procedūras Eiropas Zivsaimniecības fonda pasākumiem un maina pasākuma "Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde" projektu atlases kritērijus

11.08.2009.Valsts mēģina samazināt administratīvās procedūras zivsaimniecības nozares atbalsta saņēmējiem

11.08.2009.Jauna aktivitāte Valsts un Eiropas Savienības atbalstam zivsaimniecības nozarei

1 | .. | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
x

Paroles atgadināšana