Teritoriju pārvaldība

11.08.2009.Izmaiņas noteikumos par ikgadējo valsts atbalstu lauksaimniecībai un tā piešķiršanas kārtību

11.08.2009.Precizē Zemkopības ministrijas nolikumu

11.08.2009.Turpmāk Ciltsdarba likuma un citu normatīvo aktu ievērošanu kontrolēs Pārtikas un veterinārais dienests

11.08.2009.Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību

11.08.2009.Par prasībām to kontroles punktu iekārtojumam, kuros veic pārtikas sanitāro robežkontroli

11.08.2009.Sagatavoti grozījumi normatīvajos aktos par veterinārajai kontrolei nepakļautas pārtikas ievešanu

11.08.2009.Izmaiņas noteikumos par kravas izsniegšanu

11.08.2009.Izmaiņas noteikumos par kravu pieņemšanu pārvadāšanai pa dzelzceļu

11.08.2009.Nodrošina labvēlīgākus apstākļus svaigpiena ražotājiem un pārstrādātājiem

11.08.2009.Pilnveido noteikumus par valsts robežas šķērsošanas vietu noteikšanu un robežkontroles punktu un robežpārejas punktu izvietojumu

11.08.2009.Groza noteikumus par robežkontroles punktu režīmu

11.08.2009.Izmaiņas veterinārajās prasībās buļļu spermas tirdzniecībai

11.08.2009.Izmaiņas veterinārajās prasībās cūku sugas dzīvnieku spermas tirdzniecībai

11.08.2009.Reorganizē vairākas Zemkopības ministrijas pakļautībā esošas aģentūras

11.08.2009.Turpmāk lauksaimnieki drīkstēs pārvadāt vairāk lauksaimniecības produktu vienlaikus

11.08.2009.Noteikta dzīvnieku barības piedevu un bioproteīnu aprites kārtība

11.08.2009.Vienkāršo bišu pārraudzības kārtību

11.08.2009.Cūku ganāmpulku īpašniekam nebūs jāslēdz līgums par pārraudzības darbu veikšanu

04.08.2009.Ciltsdarba valsts inspekcijas nolikumu nepieciešams atzīt par spēku zaudējušu

04.08.2009.Nosaka dzīvnieku barības higiēnas prasības

04.08.2009.Jauni noteikumi par references laboratorijas statusa piešķiršanas un akreditācijas kārtību, funkcijām un pienākumiem

04.08.2009.Zirgu pārvadāšanai nekomerciālos nolūkos nevajadzēs dzīvnieka pārvadātāja apliecību

04.08.2009.Groza LAD sniegto maksas pakalpojumu cenrādi

04.08.2009.Paredz ieviest valstī sertificēta augļu koku un ogulāju pavairošanas materiāla ražošanas un kontroles sistēmu

31.07.2009.No 1. augusta jauna kārtība IIN ieturēšanai no ienākuma par savvaļas ogām un sēnēm

28.07.2009.Turpmāk sēklu ievešanu Latvijā kontrolēs Pārtikas un veterinārais dienests

28.07.2009.Grozījumi likumā „Par nodokļiem un nodevām"

28.07.2009.Grozījumi Pārtikas aprites uzraudzības likumā

28.07.2009.Nosaka zāļu lietošanas kārtību dzīvniekiem un prasības dzīvnieku un to izcelsmes produktu apritei

28.07.2009.No noteikumiem svītro normu par zemes transformācijas atļaujas iesniegšanu meliorācijas sistēmas vai hidrotehniskās būves projektēšanai

1 | .. | 26 | 27 | 28 | 29
x

Paroles atgadināšana