Briseles koridoros lemj par mums

2008.gadā samazinājies subsīdiju īpatsvars lauksaimnieku ieņēmumos

Agnese Krieviņa, AgroPols
17.07.2009

Saskaņā ar Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) jaunāko ziņojumu par lauksaimniecības politiku OECD valstīs sabiedriskais atbalsts veidojis 21% no kopējiem lauksaimnieku ieņēmumiem 2008.gadā, kas ir par aptuveni 5% mazāk kā 2006.gadā, kas galvenokārt saistīts ar tirgus cenu kāpumu. ES valstīs subsīdiju īpatsvars kopējos lauksaimnieku ieņēmumos veidojis 27%, salīdzinot ar 1% Jaunzēlandē, 6% Kanādā, 10% ASV, 49% Japānā un 62% Norvēģijā. Kopējais ES subsīdiju apjoms ES 2008.gadā aprēķināts EUR 102,9 mljrd. apmērā, kas ir par 4,3% vairāk kā 2007.gadā, taču par EUR 104,4 mljrd. mazāk kā 2006.gadā. Pērn veiktā KLP veselības pārbaude ziņojumā raksturota kā solis tuvāk maksājumu atdalīšanai no ražošanas. Sakarā finanšu krīzes OECD eksperti aicina attīstīto valstu valdības pārskatīt to īstenoto lauksaimniecības atbalsta politiku un koncentrēt publiskās naudas tēriņus uz konkrētiem ekonomiskiem, sociāliem un vides mērķiem, kas ietvertu riska vadību, vides programmas. Tāpat OECD Tirdzniecības un lauksaimniecības direktors Kens Ešs (Ken Ash) uzskata, ka pastiprināts spiediens uz publiskajām finansēm nozīmēs neizbēgamu atbalsta samazinājumu tirgu kropļojošiem pasākumiem.

Bavārija publicēs datus par KLP maksājumu saņēmējiem

Bavārijas lauksaimniecības ministrs H.Brunners (H.Brunner) solījis ES Lauksaimniecības komisārei M.F.Bēlai (M.F.Boel), ka dati par Bavārijas KLP 1.pīlāra maksājumu saņēmējiem beidzot tiks publiskoti augustā kopā ar informāciju par maksājumu saņemšanas mērķiem. Jāatgādina, ka Eiropas Komisija jau bija uzsākusi pirmo soli sankciju procedūrā pret Vāciju, kas nespēja nodrošināt, ka par visām tās pavalstīm tiek publiskota šī informācija. Bavārijas datu publiskošanas kavēšanās tika saistīta ar personas datu neaizskaramības tiesību pārkāpšanu šajā pavalstī.
Avots: “Agra Facts” Nr.54-09, 10.07.2009

AgroPols

x

Paroles atgadināšana