Briseles koridoros lemj par mums

Eiropas Komisija atzīst kļūdu aprēķinos un veiks korekciju par Latvijai pienākošos tiešo maksājumu apjomu

Dagnija Muceniece, LR Zemkopības ministrija (ZM)
30.10.2013

Zemkopības ministre Laimdota Straujuma no ES lauksaimniecība un lauku attīstības komisāra Dačana Čološa (Dacian Ciolos) ir saņēmusi vēstuli, kurā Eiropas Komisija (EK) apliecina, ka nepieciešams veikt precizējumus aprēķinos par ES Kopējās lauksaimniecības politikas tiešā atbalsta apjomiem un maksājumiem, kas pienākas Latvijai, Lietuvai, Igaunijai un Rumānijai. Saskaņā ar 7. un 8. februāra Eiropadomes lēmumu Latvijai, Lietuvai, Igaunijai un Rumānijai 2019. gadā būtu jāsaņem atbalsta maksājumi lauksaimniekiem precīzi 196 eiro (138 lati) par hektāru apmērā. Savukārt, saskaņā ar iepriekš EK veiktajiem aprēķiniem Latvijai, Lietuvai, Igaunijai un Rumānijai 2019. gadā tiktu paredzēti tikai 195,79 eiro par hektāru. Lai tiktu nodrošināta Eiropadomes lēmuma pilnīga ieviešana, EK ir apņēmusies precizēt savus aprēķinus un virzīt jautājuma izskatīšanai un apstiprināšanai š.g. 18. novembra ES lauksamniecības un zivsaimniecības ministru padomē.

Zemkopības ministrijas speciālistiem atklājot kļūdaino aprēķinu, zemkopības ministre Laimdota Straujuma oktobra vidū nosūtīja vēstuli EK un ES Padomes prezidējošās valsts – Lietuvas – lauksaimniecības ministram, kurā aicināja veikt izmaiņas tiešo maksājumu neprecīzajos aprēķinos, lai pilnībā ieviestu Eiropadomes lēmumu.

LR Zemkopības ministrija (ZM)

x

Paroles atgadināšana