Briseles koridoros lemj par mums

Parakstīts BALTFISH sadarbības memorands

Ilze Vabole, AgroPols
17.12.2013

Otrdien, 17. decembrī, ES Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes laikā Briselē parakstīts Baltijas jūras reģionālā foruma BALTFISH saprašanās memorands, informēja ZM Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Dagnija Muceniece. Memorandu par sadarbību Baltijas jūras reģionā zivsaimniecības pārvaldības jomā parakstīja Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Polijas, Somijas, Zviedrijas, Vācijas un Dānijas par zivsaimniecības nozari atbildīgie ministri, Vācijas ministrs memorandu parakstīs atsevišķi vēlāk. Memoranda parakstīšanas ceremonijā piedalījās arī ES zivsaimniecības komisāre Marija Damanaki.

BALTFISH saprašanās memorands parakstīšanai sagatavots Latvijas prezidentūras BALTFISH laikā, kas turpinās līdz 2014. gada jūnijam, un ar to tiek uzsvērts reģionalizācijas lomas pieaugums jaunajā Kopējās zivsaimniecības politikas regulā.

Jau līdz šim BALTFISH ir veicinājusi sekmīgu sadarbību, piemēram, sagatavojot kopēju ES Baltijas jūras piekrastes valstu viedokli par ikgadējām Baltijas jūras nozvejas kvotām. Latvijas vadībā šī gada oktobrī visas Baltijas jūras reģiona valstis iesniedza EK vienotu pozīciju par nozvejas kvotu sadali 2014. gadā Baltijas jūrā. Pirms BALTFISH aktīvas darbības par zvejas iespēju sadali starp ieinteresētajām valstīm parasti ik gadu notika ilgas un sarežģītas sarunas ministru līmenī atšķirīgo ekonomisko, sociālo, vides un citu interešu dēļ. BALTFISH ietvars jau otro gadu ir devis iespēju izvairīties no ilgām un sarežģītām diskusijām ES Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomē.

Šogad rudenī, kad tika lemts par Baltijas jūras nozvejas kvotām, BALTFISH kā vienu no veiksmīgiem ES dalībvalstu sadarbības piemēriem zvejas resursu pārvaldības jomā un labu piemēru citiem ES reģioniem minēja arī ES zivsaimniecības komisāre Marija Damanaki.

Saprašanās memorands nosaka galvenos BALTFISH darba principus – kā sadarbojas BALTFISH dalībvalstu par zivsaimniecības nozares pārvaldību atbildīgie direktori un uzaicinātie citu organizāciju pārstāvji, piemēram, no Eiropas Komisijas vai Baltijas jūras padomdevēju padomes. BALTFISH darbu vada prezidējošā valsts, kurai šis pienākums tiek uzticēts uz vienu gadu. BALTFISH prezidējošā valsts no 2013. gada jūlija līdz 2014. gada jūnijam ir Latvija.

AgroPols

x

Paroles atgadināšana