Briseles koridoros lemj par mums

Pozitīvi novērtēta govju sūkļveida encefalopātijas uzraudzība Latvijā

Dagnija Muceniece, LR Zemkopības ministrija (ZM)
27.02.2014

Zemkopības ministrija informē, ka Pasaules Dzīvnieku veselības organizācija (PDVO) ir izvērtējusi Latvijas iesniegto pieteikumu un dokumentus govju sūkļveida encefalopātijas (turpmāk – GSE) riska statusa novērtēšanai un ir pieņēmusi lēmumu, ka Latvija atbilst „Nenozīmīga GSE riska statusam”. PDVO ir nosūtījusi pieņemto lēmumu PDVO delegātiem, un tiem ir dota iespēja 60 dienu laikā paust viedokli par PDVO Zinātniskās komisijas pieņemto lēmumu. Ja PDVO delegāti neizteiks iebildumus, tad šogad maijā PDVO 82. ģenerālās sesijas laikā Latvijai tiks piešķirts „Nenozīmīga GSE riska statuss”.

Latvija kopš iestāšanās ES ir veikusi obligāto GSE uzraudzības programmu. Latvija  jau 2008. gada 30. maijā panāca, ka PDVO Latvijai piešķir statusu „Valsts vai reģions ar kontrolētu GSE risku”.

Turpinot GSE uzraudzības programmu, līdz šim nav konstatēts Latvijā neviens GSE gadījums. Līdz ar to pēc sešos gados izpildītās GSE uzraudzības programmas Latvija sāka sarunas ES, rosinot un mudinot Eiropas Komisiju veikt izmaiņas vecuma limitā, no kura ir jāveic liellopiem izmeklējumi uz GSE, kā arī veikt izmaiņas regulas Nr.999/2001 prasībās un sākt sarunas ar PDVO par nosacījumu pārskatīšanu, lai Latvija, kur ir maza liellopu populācija un nav GSE gadījumi, varētu pretendēt uz augstāko statusu „Nenozīmīga GSE riska statuss” un samazināt GSE izmeklējuma skaitu.

Tādējādi Latvija beidzot ir panākusi, ka tiek piemērota līdzvērtīga attieksme pret visām ES dalībvalstīm saistībā ar GSE uzraudzību, jo ir pārskatītas ES normatīvo aktu prasības un PDVO nosacījumi.

LR Zemkopības ministrija (ZM)

x

Paroles atgadināšana