Briseles koridoros lemj par mums

EP Lauksaimniecības komitejas vairākums atbalstīs jauno lauksaimniecības komisāru

Mārtiņš Spravņiks, Eiropas Parlamenta Informācijas birojs
03.10.2014

Eiropas Parlamenta Lauksaimniecības komiteja 2. oktobrī apstiprināja Īrijas ES komisāra kandidātu kā atbilstīgu Lauksaimniecības un lauku attīstības komisāra portfelim.

Lauksaimniecības komitejas deputāte Sandra Kalniete uzskata, ka ES kopējās lauksaimniecības politikas attīstībai nāks par labu tas, ka nākamais ES Lauksaimniecības un lauku attīstības komisārs Fils Hogans nepārstāv kādu no lielajām valstīm, bet nāk no Īrijas, nelielas valsts ar attīstītu lauksaimniecību. Viņš no savas personīgās pieredzes labi saprot lauksaimnieku vajadzības, jo pats ir uzaudzis lauku saimniecībā.

Kalniete: "Man patika viņa nosvērtās, zinošās atbildes, kurās bija jūtams pareizais līdzsvars starp cilvēcisku siltumu un profesionālismu. Lauksaimniecība nav tikai uzņēmējdarbība, tas ir dzīves veids, kuru jāmīl. Komisārs ir apņēmības pilns izvērtēt un vienkāršot kopējās lauksaimniecības politikas administratīvās normas un padarīt pārskatāmāku, lauksaimniekiem draudzīgāku finanšu pārvaldību. Attiecībās starp komisiju un dalībvalstīm, viņš vēlas paplašināt subsidiaritātes principa darbību. Un, kas ir īpaši svarīgi Latvijas zemniekiem un pārtikas pārstrādātājiem, īstenot politiku, kas stiprinātu taisnīgu konkurenci. "

Fila Hogana uzdevums būs efektīvi ieviest kopējās lauksaimniecības politiku, par kuru vienojās iepriekšējā EP sasaukuma deputāti. Viņa vadībā un konsultācijās ar dalībvalstīm 2016.gadā tiks izstrādāts pārskata ziņojums par KLP reformas ieviešanu, tās plusiem un mīnusiem.

Savas darbības centrā komisārs izvirza vienlīdzīgas konkurences, darbavietu radīšanas un izaugsmes iespējas, kā arī jaunu eksporta tirgu meklēšanu. Kā vienu no lielākajiem un tuvākajiem izaicinājumiem, stājoties amatā, komisārs Hogans uzsvēra Krievijas embargo radīto seku mazināšanu lauksaimniekiem. Viņš uzskata, ka līdzekļi tam ir jārod Eiropas mērogā, nevis tikai lauksaimniecības sektorā.

Deputāte Sandra Kalniete uzskata, ka komisārs Hogans atstāj pieredzējuša, zinoša un nozari izprotoša cilvēka iespaidu un ir gatavs konstruktīvam dialogam un sadarbībai ar Eiropas Parlamentu.

Balsojums par jaunās Eiropas Komisijas kopējā sastāva apstiprināšanu Eiropas Parlamentā ir paredzēts 22. oktobrī.

Sandra Kalniete ir Eiropas Tautas partijas frakcijas viceprezidente un strādā Parlamenta Ārlietu un Lauksaimniecības komitejās.

Eiropas Parlamenta Informācijas birojs

x

Paroles atgadināšana