Briseles koridoros lemj par mums

LOSP: EK likumdošanas priekšlikums par bioloģisko saimniekošanu vēl būtiski jāuzlabo

Krista Garkalne, Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome (LOSP)
03.11.2014

Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes (LOSP) valdes priekšsēdētāja vietnieks Eiropas Savienības (ES) un ārējos sakaros Armands Krauze, pārstāvot Briselē lauksaimnieku organizācijas, izstrādāja Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas (EESK) atzinumu par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par bioloģisko ražošanu un bioloģisko produktu marķēšanu”, kritizējot Eiropas Komisijas likumdošanas priekšlikumu un iesakot uzlabot tās sagatavoto sākotnējo.

Pieņemtā EESK atzinuma redakcija ir būtiska, jo tā ir orientēta, lai saglabātu patērētāju un ražotāju uzticēšanos un atvieglotu lauksaimniekiem pāreju uz bioloģisko saimniekošanu. Mērķis ir panākt, ka bioloģiskā saimniekošana neattālinās no tās principiem un mērķiem, un tādējādi atbilst sabiedrības prasībām vides un kvalitātes jomā.

Tā kā sabiedrības pieprasījums pēc bioloģiski ražotas produkcijas pieaug, arī mūsu zemnieki būs arvien vairāk ieinteresēti pārorientēties uz bioloģisko saimniekošanu, līdz ar to šis atzinums paredz virkni ieteikumu, piemēram, lai tiktu pastiprinātas importa kontroles un laicīgi konstatēti iespējamie riski, lai atvieglotu mazo lauksaimnieku pāreju uz bioloģisko saimniekošanu, palīdzot īstenot grupu sertificēšanas sistēmu. Izstrādātie priekšlikumi tāpat paredz arī rūpīgāku pievēršanos bioloģisko produktu tirdzniecības starptautiskajiem aspektiem, kā arī tiesību aktu vienkāršošanu, lai samazinātu Eiropas lauksaimnieku administratīvo un izmaksu slogu.

LOSP valdes priekšsēdētāja vietnieks ES un ārējos sakaros Armands Krauze: “Kopumā mēs atbalstām Eiropas Komisijas iniciatīvu un nodomu uzlabot likumdošanu, taču kritiski vērtējam sagatavotos priekšlikumus, tādēļ atzinumā iesakām novērst nepilnības un ceram, ka vērā tiks ņemti profesionāli sagatavotie organizāciju priekšlikumi un ka Komisija novērsīs pašreizējās nepilnības un veicinās bioloģiskās lauksaimniecības attīstību Eiropā, tādējādi arī vairojot patērētāju uzticību bioloģiskajiem lauksaimniecības produktiem.”

Kā profesionāls nozares eksperts atzinuma izstrādē piedalījās LOSP dalīborganizācijas – Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācijas valdes priekšsēdētājs Gustavs Norkārklis: “Kopumā atbalstu Eiropas Komisijas mērķi noteikt, ka saimniecībām pilnībā jāpāriet uz bioloģisko saimniekošanu, taču piemērojot atkāpes atsevišķos gadījumos. Nepieciešami papildu atbalsta pasākumi, lai lauksaimniekiem atvieglotu pāreju uz pilnīgu bioloģisko saimniekošanu. Kā arī jāņem vērā ES dalībvalstu un reģionu tradicionālās, vēsturiskās un klimatiskās atšķirības un nacionālās ražošanas īpatnības, saglabājot elastīgu pieeju atkāpju piemērošanā .”

EESK ATZINUMS par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par bioloģisko ražošanu un bioloģisko produktu marķēšanu” pieejams šeit: http://www.losp.lv/node/2871

____________________________

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (EESK) konsultē ES lielākās iestādes (Eiropas Komisiju, Padomi, Eiropas Parlamentu). EESK pilda savas funkcijas, sniedzot atzinumus par ierosinātajiem ES tiesību aktiem, kā arī izstrādā pašiniciatīvas atzinumus par tematiem, kurus uzskatām par svarīgiem. Viens no EESK galvenajiem uzdevumiem ir nodrošināt “tiltu”, kas vieno ES iestādes un "organizētu pilsonisko sabiedrību”. Komitejas locekļi pārstāv plašas saimnieciskās, sociālās un kultūras aprindas savās piederības dalībvalstīs. Viņu darbība ir iedalīta trijās grupās: “Darba devēju grupa”, “Darba ņēmēju grupa” un “Dažādu interešu grupa” (t.i., lauksaimnieki, patērētāji, vides organizāciju, ģimeņu apvienību, NVO pārstāvji u.c.).

Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome (LOSP)

x

Paroles atgadināšana