Briseles koridoros lemj par mums

Dūklavs iepazīstina ES dalībvalstu lauksaimniecības un zivsaimniecības ministrus ar Latvijas Prezidentūras darba programmu

Ilze Vabole, AgroPols
27.01.2015

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs pirmdien, 26. janvārī, Briselē vadīja ES Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes sanāksmi, kas bija pirmā sanāksme, Latvijai prezidējot Eiropas Savienības Padomē, informēja Zemkopības ministrijas sabiedrisko attiecību speciāliste Rūta Rudzīte.

Sanāksmes laikā zemkopības ministrs Jānis Dūklavs iepazīstināja ES dalībvalstu lauksaimniecības un zivsaimniecības ministrus ar Latvijas Prezidentūras darba programmu.

Viena no lauksaimniecības prioritātēm Latvijai ir Kopējās lauksaimniecības politikas vienkāršošana, lai atvieglotu jauno nosacījumu īstenošanu dalībvalstīs. Bioloģiskā lauksaimniecība arī ir viena no Latvijas prioritātēm Prezidentūras laikā. Tāpat Prezidentūra paredz strādāt pie likumdošanas priekšlikumiem par dzīvnieku un augu veselību, kā arī oficiālajām kontrolēm.

ES Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomē izskatīja priekšlikumu Parlamenta un Padomes Regulai, ar kuru izveido daudzgadu plānu mencas, reņģes un brētliņas krājumiem Baltijas jūrā, un zvejniecībām, kuras šos krājumus izmanto. Pēc reformētās zivsaimniecības politikas ir mainījusies pieeja krājumu pārvaldībā, un šis ir pirmais jaunās paaudzes daudzgadu pārvaldības plāns, kas risina kopējās zivsaimniecības politikas reformas rosinātos jautājumus. Latvijas Prezidentūra ir uzsākusi priekšlikuma izskatīšanu ES Padomes Iekšējās un ārējās zivsaimniecības politikas jautājumu darba grupā un plāno intensīvu darbu, lai Latvijas prezidentūras laikā tiktu panākta vienošanās Padomes līmenī.

Ministri apsprieda arī Krievijas noteikto importa aizliegumu lauksaimniecības produktiem, kas spēkā jau piecus mēnešus. Situācija atstājusi negatīvas sekas uz ES lauksaimniecību un ekonomiku kopumā. Gan Prezidentūra, gan dalībvalstis uzsvēra, ka Eiropas Savienībai ir jārīkojas vienoti un solidāri turpmākajās sarunās par Krievijas noteikto aizlieguma atcelšanu.

"Importa aizliegums, ko augustā ieviesa Krievija, ir maināms visai Eiropas Savienībai kopumā un nav pieļaujama atšķirīga attieksme pret dalībvalstīm," uzsvēra Latvijas zemkopības ministrs Jānis Dūklavs.

Padomē diskutēja arī par tirgus attīstību un pasākumiem, kas tika ieviesti augļu, dārzeņu un piena sektorā no Eiropas Komisijas puses. Daudzas dalībvalstis uzsvēra, ka pasākumi nav pietiekami, lai mīkstinātu importa aizlieguma sekas daudziem produktiem. Vairākas dalībvalstis uzsvēra atbalsta pasākumu nepieciešamību arī cūkgaļas nozarei.

AgroPols

x

Paroles atgadināšana