Briseles koridoros lemj par mums

Latvijas Prezidentūra panākusi politisko vienošanos par izkraušanās pienākuma regulu

Rūta Rudzīte, LR Zemkopības ministrija (ZM)
02.02.2015

Ceturtdien, 29. janvārī, sarunās ar Eiropas Parlamentu par pilnīgas izkraušanās pienākumu (jeb omnibusa regulu) Latvijas Prezidentūra panāca politisko vienošanos par priekšlikumu par regulas priekšlikuma sadalīšanu attiecībā uz dažādām zvejniecībām, kā arī izņēmumu mazizmēra zivju pārdošanai no mazajiem zvejas kuģiem, kā arī pienākumu nodrošināt gadskārtējus ziņojumus par izkraušanās pienākuma gaitu Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīs.

Šā gada 26.janvāra ES Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes sanāksmē Latvijas zemkopības ministrs Jānis Dūklavs apsolīja, ka Latvijas Prezidentūra ir gatava aktīvi strādāt, lai panāktu vienošanos starp ES institūcijām. „Jau trīs dienas pēc Padomes sēdes ir notikusi kompromisa vienošanās. Tas ir labs iznākums, un pašlaik jāgaida, kad panākto vienošanos apstiprinās ES dalībvalstu pastāvīgo pārstāvju komitejā (Coreper), kas plānota 11.februārī,” saka zemkopības ministrs Jānis Dūklavs.

Šī vienošanās bija īpaši svarīga tādēļ, ka jau no šā gada 1.janvāra ES ūdeņos noteiktās zvejniecībās ir stājies spēkā izmetumu aizliegums (visas nozvejotās zivis jāved krastā), taču aizvien nebija stājies spēkā regulējums, kas šo noteikumu piemērošanu nosaka tehniskā līmenī un likvidē pretrunas vairākos normatīvajos aktos.

Šīs sarunas bija jau otrs neformālais trialogs par šo priekšlikumu. Pirmais notika pagājušā gada 10.decembrī, taču abas puses vienošanos nepanāca. Šā gada 22.janvārī notika zemkopības ministra Jāņa Dūklava un par šo priekšlikumu atbildīgā ziņotāja Eiropas Parlamentā Alana Kadeka (Alain Cadec) tikšanās, kuras laikā puses vienojās par nepieciešamību steidzami atsākt sarunas un iespējām panākt atbildīgu un visiem pieņemamu vienošanos.

Sarunās Latvijas Prezidentūru Padomē pārstāvēja Juris Štālmeistars - vēstnieks Latvijas Republikas Pastāvīgajā pārstāvniecībā ES. Smagās un sarežģītās sarunās Juris Štālmeistars sekmīgi aizstāvēja Padomes pozīciju un abas puses vienojās par kompromisu.

Rūta Rudzīte
LR Zemkopības ministrija (ZM)

x

Paroles atgadināšana