Briseles koridoros lemj par mums

Sandra Kalniete: darbs EP Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejā februārī

Sandra Kalniete, Eiropas Parlamenta Informācijas birojs
12.03.2015

Cienījamie lauksaimnieki un Eiropas lauksaimniecības politikas interesenti!
 
Nosūtām Jūsu laipnai uzmanībai kārtējo pārskatu par likumdošanas aktivitātēm Eiropas Parlamenta Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejā, būtiskāko komitejas darbā aizritējušajā mēnesī un dažas norādes uz interesantām publikācijām.
  

1. Likumdošanas priekšlikumi Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejā

Pārskats par likumdošanas priekšlikumiem, pie kuriem šobrīd noris darbs komitejā, un to attīstības un pieņemšanas gaitu.
 
Īsumā: Likumdošanas priekšlikumus sagatavo Eiropas Komisija.  EP Lauksaimniecības komiteja tos izskata saskaņā ar konkrētu laika grafiku. Katram priekšlikumam ir nozīmēts atbildīgais ziņotājs no kādas no politiskajām grupām. Vispirms Eiropas Komisijas priekšlikums tiek prezentēts un apspriests komitejā, tad savu redzējumu prezentē ziņotājs, vēlāk pārējie deputāti iesniedz savus grozījumus un ziņotājs gatavo kompromisa grozījumus, tad ir balsojums komitejā un visbeidzot - plenārsesijā. Pašiniciatīvas ziņojumus Parlaments izstrādā pēc savas iniciatīvas par lauksaimniecības jomā būtiskiem jautājumiem, kur nav paredzēti likumdošanas priekšlikumi. Viedokli citām komitejām Lauksaimniecības komiteja gatavo par jautājumiem, kas ir tās kompetencē, bet kur tā nav vadošā komiteja. Precīzāka informācija - pielikumā.

Šobrīd nozīmīgākie likumdošanas priekšlikumi ir:
 

  • regula par bioloģisko ražošanu un bioloģisko produktu marķēšanu,
  • grozījumi regulās par atbalsta shēmu par augļu un dārzeņu, banānu un piena piegādi izglītības iestādēm,
  • pašiniciatīvas ziņojums par jaunu ES meža stratēģiju mežiem un uz koksnes resursiem balstītai rūpniecībai,
  • pašiniciatīvas ziņojums par situācijas attīstību piena produktu tirgū un “Piensaimniecības paketes" noteikumu darbība
Tiešsaistes uz dokumentiem: http://www.europarl.europa.eu/committees/en/agri/work-in-progress.html  Ja Jums ir konkrētas idejas, komentāri vai ieteikumi, kurus jūs vēlētos sniegt šiem likumdošanas un politikas dokumentiem - lūdzam tos sūtīt uz sandra.kalniete@europarl.europa.eu  .
 

2. Atskats uz būtiskāko komitejas darbā februārī

Piena sektors
 Lai atvieglotu piensaimnieku stāvokli, Eiropas Komisijas ir piekritusi, ka dalībvalstis varēs iekasēt soda naudu maksājumus par piena kvotu pārsniegšanu triju gadu laikā bez procentu likmes.
Drīzumā uzmanības centrā būs deputāta Nikolsona (Jim Nicholson) pašiniciatīvas ziņojums - pārskats par piena likumdošanas ieviešanu dzīvē. Viņš aicina mazināt riskus, kas rodas pēc ES kvotu režīma beigām un no pastiprinātas darbības pasaules tirgū.
 
KLP vienkāršošana
ES institūcijas ir uzsākušas darbu pie KLP likumdošanas un tās ieviešanas pārskatīšanas, lai izvērtētu to vienkāršošanas iespējas. Komisārs Hogans uzskata, ka šobrīd galvenais uzsvars jāliek uz tiešmaksājumiem, tirgus mehānismiem un politikas kvalitāti, kam sekos lauku attīstība. Komisārs ir arī lūdzis Lauksaimniecības komitejas deputātus iesniegt savus papildinājumus, ko Kalniete ir arī izdarījusi, koncentrējoties uz jauno un aktīvo lauksaimnieku definīciju precizēšanu, zaļināšanas kontroles mazināšanu un atskaišu jēdzīgumu.
 
Daudzgadu plāns Baltijas jūras mencas, reņģes un brētliņas krājumiem
Lai saglabātu Latvijas zvejnieki ekskluzīvās zvejas tiesības Rīgas jūras līcī un nosargātu līča trauslo ekoloģiskās sistēmas līdzsvaru, ir jāsaglabā Latvijas un Igaunijas zvejnieku ekskluzīvās tiesības zvejot Rīgas jūras līcī, kuras tika panāktas pievienošanās sarunās ar Eiropas Savienību. Kalniete ir sākusi lobēt kolēģus EP un Eiropas Komisijā, lai izmainītu Komisijas iesniegto likumprojektu, saskaņā ar kuru šīs Latvijas un Igaunijas zvejnieku tiesības tiktu atceltas. Spēkā vairs nebūtu arī līdz šim noteiktais, ka līcī var zvejot tikai nelielas jaudas zvejas kuģi. Attiecīgos likumprojekta grozījumus Kalniete kopā ar citiem Baltijas valstu deputātiem virza izskatīšanai Parlamenta Zivsaimniecības komitejā, tāpat ir arī nosūtīta vēstule Eiropas Komisijai.
Preses relīze: http://kalniete.lv/2015/03/02/par-latvijas-zvejnieku-interesem-un-rigas-juras-lica-ekologiju/ 
 
Gaļas izcelsmes norāde pārstrādātos produktos
Plenārsesijas balsojumā EP deputāti atbalstīja priekšlikumu norādīt izcelsmes valsti gaļai, kas ir pārstrādātu produktu, piemēram, lazanjas, picas sastāvā. Pašlaik izcelsmes valsts obligāti jānorāda tikai svaigai gaļai. Vairāk nekā 90% aptaujāto patērētāju 2013. gadā norādīja, ka pārstrādātos produktos lietotās gaļas izcelsmei ir jābūt skaidri norādītai uz etiķetes, lai patērētāji būtu pilnībā informēt, pirms veikt izvēli. Rezolūcijā deputāti aicina Eiropas Komisiju izstrādāt atbilstošos tiesību aktus.
Kalniete neatbalstīja šo priekšlikumu, jo uzskatīja, ka jauna marķējuma ieviešana jau papildus esošajai visnotaļ robustajai produkcijas identifikācijas sistēmai var radīt ekonomiskus zaudējumus lauksaimniecības sektoram.
 

3. Interesanti
 
Analysis: Russia's EU food import ban likely to remain in place
https://www.agra-net.net/agra/agra-europe/analysis/analysis-russia-s-eu-food-import-ban-likely-to-remain-in-place-470904.htm
 

Eiropas Parlamenta Informācijas birojs

x

Paroles atgadināšana