Briseles koridoros lemj par mums

ES lauksaimniecības ministru diskusiju centrā bioloģiskās lauksaimniecības nākotne

Rūta Rudzīte, LR Zemkopības ministrija (ZM)
03.06.2015

Rīgā 1. un 2.jūnijā notika neformālā ES Lauksaimniecības ministru Padome, kurā Latvija kā ES Padomē prezidējošā valsts rosināja diskusijas par situāciju bioloģiskajā lauksaimniecībā un tās attīstību Eiropas Savienībā.

Latvijas prezidentūras neformālās sanāksmes temats bija "Bioloģiskās ražošanas ilgtspēja, izaugsme un patērētāju vajadzības pirms un pēc 2020.gada". Prezidentūra iepriekš sagatavoja diskusiju materiālu par situāciju bioloģiskajā lauksaimniecībā un tās attīstību ES, minot arī nozīmīgākās problēmas, ar ko sektors patlaban saskaras.

Dalībvalstu ministri pēc prezidentūras aicinājuma vērtēja, kuri no līdzšinējiem politikas instrumentiem bijuši veiksmīgi bioloģiskās lauksaimniecības dažādu situāciju risināšanā un kādi instrumenti būtu piemērojami arī nākotnē. Ministri izteica viedokli par to, kā būtu palielināma patērētāju uzticība bioloģiskajai produkcijai, lai netiktu apšaubīta tās augstā kvalitāte.

Ministri arī ierosināja, kādā veidā ES valstis varētu sevi apgādāt ar augu un dzīvnieku reproduktīvo materiālu bioloģiskās produkcijas ražošanai, jo patlaban ES šāda reproduktīvā materiāla trūkst. Svarīgi ir konvencionālās un bioloģiskās lauksaimniecības līdzāspastāvēšanas nosacījumi. Sanāksmē apsprieda arī nepieciešamās izmaiņas bioloģiskās ražošanas tiesiskajā regulējumā, lai nodrošinātu vienlīdzīgu konkurenci un izslēgtu krāpšanas risku.

Padomes prezidents, Latvijas zemkopības ministrs Jānis Dūklavs pēc sanāksmes teica: "Šodienas diskusija ar ministriem parādīja, cik daudzpusīgi var būt risinājumi iespējamām nākotnes situācijām bioloģiskajā ražošanā, kuras minētas prezidentūras sagatavotajā diskusiju dokumentā. Kolēģu sniegtās atbildes būs vērtīgas nākotnes darbā mums visiem: gan dalībvalstīm, gan nākamajām prezidentūrām, gan Eiropas Komisijai."

Dalībvalstu ministru diskusijas skāra arī bioloģiskās lauksaimniecības regulas priekšlikumu. Jau trīs prezidentūru garumā Padome strādājusi pie šīs tehniski sarežģītās regulas, lai panāktu skaidru Padomes nostāju un uzsāktu trialogu ar Eiropas Parlamentu. Lai gan lauksaimniecības ministri regulas priekšlikumu tiešā veidā neapsprieda, vairāku valstu ministri to minēja, norādot nepieciešamību saglabāt un vairot patērētāju uzticību bioloģiskās lauksaimniecības standartiem. Ministriem bija iespēja arī neformāli apspriest Latvijas prezidentūras piedāvātos kompromisa risinājumus, lai 16.jūnija Lauksaimniecības ministru padomē Luksemburgā varētu pieņemt ES Padomes pozīciju par šīs regulas priekšlikumu.

Prezidentūrai bija ļoti svarīgi saņemt maksimāli skaidras norādes no ministriem personīgi, lai saprastu, cik elastīgi viņi būs, noskaidrotu viņu nostāju par prezidentūras kompromisa piedāvājumu. Tāpat prezidentūrai bija svarīgi uzzināt, ko konkrēti nepieciešams uzlabot, lai dalībvalstu akcepts būtu iespējams.

Neformālajā ES Lauksaimniecības ministru sanāksmē Latvijā piedalījās arī Eiropas Parlamenta Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas vadītājs Česlavs Adams Siekierskis (Czesław Adam Siekierski), Eiropas Komisijas Lauksaimniecības un lauku attīstības komisārs Fils Hogans (Phil Hogan), kā arī ES dalībvalstu amatpersonas un ES nevalstisko organizāciju pārstāvji.

Neformālās Padomes laikā tās dalībnieki viesojās Valgundes pagasta bioloģiskajā saimniecībā "Buku audzētava".

Rūta Rudzīte
LR Zemkopības ministrija (ZM)

x

Paroles atgadināšana