Briseles koridoros lemj par mums

Sandra Kalniete: darbs EP Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejā pavasara mēnešos

Eiropas Parlamenta Informācijas birojs
15.06.2015

Cienījamie lauksaimnieki,

Jūsu informācijai piedāvājam pārskatu par likumdošanas priekšlikumiem Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejā, būtiskāko komitejas darbā pavasara mēnešos.

1. Likumdošanas priekšlikumi Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejā.

Piedāvājam pārskatu par likumdošanas priekšlikumiem, pie kuriem šobrīd noris darbs komitejā, un to attīstības un pieņemšanas gaitu.

Īsumā: Likumdošanas priekšlikumus sagatavo Eiropas Komisija. Lauksaimniecības komiteja tos izskata vairākos piegājienos pēc konkrēta laika grafika. Katram priekšlikumam ir nozīmēts atbildīgais ziņotājs no kādas no politiskajām grupām. Vispirms Eiropas Komisijas priekšlikums tiek prezentēts un apspriests komitejā, tad savu redzējumu prezentē ziņotājs, vēlāk pārējie deputāti iesniedz savus grozījumus un ziņotājs gatavo kompromisa grozījumus, tad ir balsojums komitejā un vēlāk plenāra sesijā. Pašiniciatīvas ziņojumus sagatavo deputāti pēc savas iniciatīvas par lauksaimniecības jomā būtiskiem jautājumiem, kuros nav paredzēti likumdošanas priekšlikumi. Viedokli citām komitejām Lauksaimniecības komiteja gatavo par jautājumiem, kas ir tās kompetencē, bet kur tā nav vadošā komiteja. Precīzāka informācija pielikumā - http://ej.uz/18yp

Tiešsaistes uz dokumentiem: http://ej.uz/iy99

Ja Jums ir konkrētas idejas, komentāri vai ieteikumi - lūdzam tos sūtīt uz sandra.kalniete@europarl.europa.eu .

2. Atskats uz būtiskāko komitejas darbā pavasara mēnēšos.

Darbs pie bioloģiskās lauksaimniecības regulas

EP un Padome strādā pie regulas, kas turpmāk noteiks bioloģiskās pārtikas ražošanas, importa un kontroles kārtību. Esošie noteikumi dalībvalstīs ir atšķirīgi. Pēdējos gados Eiropā ir strauji audzis pieprasījums pēc bioloģiskās lauksaimniecības produktiem, tāpēc ir būtiski šo tirgu regulēt saprātīgi, lai saglabātu patērētāju uzticību produktiem. Kalniete gatavo grozījumus šai regulai.

Vācu Zaļās partijas deputāta Martin Häusling ziņojuma projekts: http://ej.uz/ateg

Skolas piens un Skolas augļi vienā programmā

EP deputāti atbalstīja aicinājumu apvienot Skolas piena un Skolas augļu programmu vienā juridiskā un finansiālā sistēmā, lai samazinātu birokrātisko slogu izglītības iestādēm. Deputāti nobalsoja arī par papildu 20 miljonu piešķiršanu apvienotajai programmai un vietēji ražotu siera, biezpiena un jogurta iekļaušanu tajā. EP arī rosina 10-20% no finansējuma izmantot izglītojošām aktivitātēm, lai veicinātu bērnu izpratni par veselīgu uzturu un cīnītos ar bērnu aptaukošanos. Par šiem EP priekšlikumiem vēl diskutēs dalībvalstu lauksaimniecības ministri.

EP pieņemtais teksts: http://ej.uz/dibp

Lauksaimniecības komiteja par stabilitāti ES piena nozarē

EP Lauksaimniecības komiteja ziņojumā par ES piena nozares attīstību aicina Eiropas Komisiju nākt klajā ar jauniem mērķtiecīgiem tirgus pasākumiem. Komisijai būtu jāspēj ilgtermiņā risinātu situāciju, kas rodas, krītoties piena cenām un pieprasījumam pasaulē, cenu svārstību rezultātā un Krievijas embargo ietekmē. Deputāti uzskata, ka ir nepieciešams labāks līdzsvars piegādes ķēdē un lauksaimniekiem jāpalīdz atrast jaunus noieta tirgus.

Eiropas Piena tirgus observatorija ziņo, ka piena cenas ES tirgū diemžēl turpina pazemināties. Latvijā un Igaunijā šis kritums ir bijis proporcionāli vislielākais: http://ej.uz/e9gu

Transatlantiskās tirdzniecības un investīciju partnerības līgums (TTIP)

EP strādā pie ieteikuma Eiropas Komisijai, kas ved sarunas ar ASV par tirdzniecības barjeru atcelšanu starp ES un ASV. Attiecībā uz lauksaimniecības nozari deputāti ir norādījuši, ka sarunās par sanitārajiem un fitosanitārajiem pasākumiem un tirdzniecības tehnisko šķēršļu novēršanas pasākumiem nekādā ziņā nedrīkst tikt vājināti ES augstie pārtikas nekaitīguma un cilvēku, dzīvnieku un augu dzīvības un veselības aizsardzības standarti, kas respektē ES piesardzības un "no lauka līdz galdam" principus. EP prasa iekļaut līgumā "drošības klauzulu" gadījumiem, kad konkrēta produkta importa palielināšanās varētu kaitēt vietējai pārtikas produktu ražošanai. EP arī mudina ASV atcelt aizliegumu importēt liellopu gaļu no ES, un pilnībā atzīt ES ģeogrāfiskās izcelsmes norādes un nodrošināt to stingru tiesisko aizsardzību. Optimisti cer, ka TTIP varētu tikt noslēgts šī gada beigās.

Tirdzniecības komitejā pieņemtā priekšlikuma versija: http://ej.uz/m564

Dzīvnieku veselība

EP un ministri ir vienojušies par dzīvnieku veselības noteikumiem, kas regulē, kā rīkoties tādās situācijās, kā piemēram, putnu gripa, mutes un nagu sērga vai Āfrikas cūku mēris. Jaunie noteikumi paredz uzlabotus agrīnās brīdināšanas, atklāšanas un dzīvnieku slimību kontroles mehānismus. Tie precizē atbildības sadalījumu starp dzīvnieku turētājiem, tirgotājiem, veterinārārstiem un valsts iestādēm. Regula arī paredz pienākumu ziņot par dzīvnieku saslimšanu un sadarboties starp ES dalībvalstīm, kā arī ar trešajām valstīm. Regula par dzīvnieku veselību apkopo vairākus desmitus esošos noteikumus par slimību profilaksi un kontroli un paredz vienkāršotu tiesisko regulējumu.


Eiropas Parlamenta Informācijas birojs

x

Paroles atgadināšana