Briseles koridoros lemj par mums

Pirmajā Luksemburgas vadītajā Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes sanāksmē Armands Krauze vērš Eiropas Komisijas uzmanību uz kritisko situāciju piensaimniecībā

Ilze Vabole, AgroPols
14.07.2015

Zemkopības ministrijas (ZM) parlamentārais sekretārs Armands Krauze pirmdien, 13.jūlijā, Briselē piedalījās ES Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes sanāksmē, informēja ZM sabiedrisko attiecību speciāliste Rūta Rudzīte. Tā bija pirmā sanāksme, ko, beidzoties Latvijas prezidentūrai ES Padomē, vadīja nākamā prezidentvalsts - Luksemburga.

Sanāksmes laikā ministri apmainījās viedokļiem par nesen publicēto Eiropas Komisijas priekšlikumu par lēmumu pieņemšanas procesa pārskatīšanu, lemjot par ģenētiski modificētiem organismiem (ĢMO), t.i., par iespējām dalībvalstīm ierobežot vai aizliegt ģenētiski modificētas pārtikas un barības lietošanu savā teritorijā. Latvija kopumā atzinīgi vērtē iespēju dalībvalstīm ierobežot vai aizliegt savā teritorijā ĢM pārtiku un barību. Tomēr bažas sagādā tas, ka Komisijas piedāvātā izvēles brīvība var būt pretrunā ES kopējā tirgus brīvas preču aprites principam. Latvija arī domā, ka dalībvalstīm nav pietiekamas informācijas par Komisijas priekšlikuma ieviešanas sekām uz ES lauksaimniecības sektora attīstību. Latvija ierosina Komisijai pārskatīt atļauju piešķiršanas procedūru ĢMO saturošai pārtikai un barībai, kā arī vērš uzmanību, ka bioloģiskā lauksaimniecība ir alternatīva, kas nepieļauj ĢMO izmantošanu un arī nodrošina patērētājiem lielākas izvēles iespējas.

Padomē debatēja arī par situācijas attīstību ES tirgū, tostarp par Krievijas 2014. gada augustā noteiktā ES lauksaimniecības produktu importa aizlieguma ietekmi uz ES tirgu. Armands Krauze uzsvēra grūto situāciju piensaimniecībā, kas turpinās jau turpat gadu un ko radījušas sarūkošās eksporta iespējas un samazinātā iepirkuma cena. "Situācija piensaimniecībā ir, teikšu atklāti, dramatiska. Nozares nelabvēlīgās nākotnes prognozes spiež iepirkuma cenu arvien zemāk un zemāk. Likviditāte aug, konkurētspēja mazinās," teica Armands Krauze. "Tādēļ mēs aicinājām Komisiju spert nekavējošu palīdzību ārkārtas finanšu atbalsta veidā, lai mazinātu Latvijas piensaimnieku samilzušās finanšu problēmas, dotu viņiem cerības pārdzīvot drūmo situāciju un sagaidīt gaismu tuneļa galā."

Padomes sanāksmes laikā prezidentvalsts Luksemburga iepazīstināja ar savu darba programmu lauksaimniecībā un zivsaimniecībā.

AgroPols

x

Paroles atgadināšana