Briseles koridoros lemj par mums

EP deputāti prasa jaunus dalībvalstu ierobežojumus piesārņojumam

Signe Znotiņa-Znota, Eiropas Parlaments
29.10.2015

Trešdien, 28. ooktobrī, EP deputāti atbalstīja Eiropas Komisijas plānu noteikt stingrākus dalībvalstu ierobežojumus sešām galvenajām atmosfēru piesārņojošām vielām, t.sk., slāpekļa oksīdam, sēra dioksīdam un cieto daļiņu piesārņojumam. Gaisa piesārņojums izraisa 400 000 priekšlaicīgu nāvju gadā. Jaunie ierobežojumi ļautu līdz 2030.gadam ietaupīt arī 40 miljardus eiro izmaksu, ko rada gaisa piesārņojums.

“Gaisa piesārņojums izmaksā dārgi - gan ekonomikai, gan cilvēku veselībai. Tas arī kaitē dabiskajai videi, radot ūdenstilpju aizaugšanu un skābes nosēdumus, un tas neapstājas pie ES dalībvalstu robežām", teica ziņotāja Julie Girling (ECR, Lielbritānija).

“Mans ziņojums arī mudina Komisiju pēc iespējas drīz nodrošināt procedūru izmešu noteikšanai reālās braukšanas laikā. Visi piekrīt, ka ir jāmazina slāpekļa oksīdu piesārņojums. Sabiedrība pēc nesen atklātībā nonākušajām ziņām par krāpšanos automobiļu nozarē, gaida rīcību šajā jomā", viņa piebilda.

Stingrāki ierobežojumi

EP deputāti atbalsta Komisijas ierosinājumu no 2020.gada līdz 2030.gadam noteikt jaunas dalībvalstu robežvērtības sēra dioksīdu (SO2), slāpekļa oksīdu (NOx), nemetāna gaistošo organisko savienojumu (NMGOS), metāna (CH4), amonjaka (NH3) un cieto daļiņu (PM, kas mazākas par 2,5 mikrometriem) piesārņojumam.

EP deputāti vēlas, lai topošā dalībvalstu izmešu ierobežojumu direktīva no 2020.gada iekļautu maksimālās robežvērtības dzīvsudraba (Hg) piesārņojumam, tomēr, pirms noteikt katras dalībvalsts saistības, jāveic ietekmes novērtējums.

Automašīnu izplūdes gāzes

Komisijai un dalībvalstīm nekavējoties jāvienojas par jaunu Reālās Braukšanas Izmešu regulas priekšlikumu, lai nodrošinātu, ka visi piesārņojuma mazināšanas pasākumi, ko īsteno Eiropas Savienībā, patiešām pildītu savus uzdevumus, saka EP deputāti.

Jūras satiksmes gaisa piesārņojums

EP deputāti balsojumā dzēsa Komisijas priekšlikumu ļaut dalībvalstīm kompensēt starptautiskajā jūras satiksmē radīto NOx, SO2 un PM2,5 emisiju samazinājumu ar NOx, SO2 un PM2,5 emisijām, kas tajā pašā gadā radušās no citiem avotiem.

Tā vietā Komisijai vajadzētu apsvērt, kā samazināt starptautiskās jūras satiksmes radītās emisijas, īpaši dalībvalstu teritoriālajos ūdeņos un ekskluzīvajās ekonomikas zonās, un, ja vajadzīgs, iesniegt tiesību akta priekšlikumu, uzskata EP deputāti.

Turpmākie soļi

EP deputāti tagad sāks likumdošanas sarunas ar ES Ministru Padomi, lai panāktu vienošanos pirmajā lasījumā.

Piezīme redaktoriem : 2010.gadā gaisa piesārņojums izraisīja 400 000 priekšlaicīgu nāvju. Tas arī veicina vides degradāciju - 62% no ES teritorijas ir pakļauti ūdenstilpju aizaugšanai, un izraisītais kaitējums ekonomikai ir izsakāms EUR 15 miljardu apmērā zaudēto darba dienu dēļ, EUR 4 miljardu - veselības aprūpes izmaksās, EUR 3 miljardu - ražas zudumos un EUR 1 miljardu - kaitējumos ēkām.

Saites

• Europarl TV video par gaisa piesārņojumu (5'18)

http://europarltv.europa.eu/en/player.aspx?pid=82b6daa1-464b-4597-9028-a53a00bcac26

• Pieņemtais teksts būs pieejams šeit (28.10.2015)

http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/texts-adopted.html

• Debašu videoieraksts (click on 28.10.2015)

http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/plenary/search-by-date

• Preses konferences video

http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/other-events/schedule

• Audiovizuālais materiāls profesionāļiem

http://audiovisual.europarl.europa.eu/Page.aspx?id=2435

• Video: gaisa piesārņojums

http://audiovisual.europarl.europa.eu/AssetDetail.aspx?g=2ca5faca-36ef-41fd-8dd5-a4ad00edfb5a

• EP Izpētes centra pētījums

http://www.europarl.europa.eu/EPRS/EPRS-Briefing-565910-Reducing-air-pollution-v3-FINAL.pdf

• Komisijas paziņojums

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1274_en.htm

Signe Znotiņa-Znota
Eiropas Parlaments

x

Paroles atgadināšana