Briseles koridoros lemj par mums

EP prasa saglabāt esošo regulējumu ĢMO pārdošanai ES

Signe Znotiņa-Znota, Eiropas Parlaments
29.10.2015

Eiropas Parlaments trešdien, 28. oktobrī, noraidīja likumprojektu, kas mainītu pašreizējo ģenētiski modificētas pārtikas vai barības pārdošanas un lietošanas regulējumu un ļautu ES dalībvalstīm savās teritorijās ierobežot vai aizliegt ES līmenī atļautas ĢMO pārtikas un barības pārdošanu un lietošanu. EP deputāti pauduši bažas, ka šis tiesību akts varētu nebūt īstenojams praksē vai arī novest pie robežkontroles atjaunošanas starp dalībvalstīm. Viņi aicina Komisiju izstrādāt jaunu priekšlikumu.

"Šīsdienas balsojums ir nepārprotams signāls Eiropas Komisijai. Ja šis priekšlikums būtu kļuvis par tiesību aktu, tā darbotos pretī visam, ko mēs esam sasnieguši attiecībā uz vienoto tirgu un muitas savienību," teica EP Vides komitejas priekšsēdētājs Džovanni La Via (EPP, Itālija), kura ieteikums noraidīt priekšlikumu tika pieņemts ar 577 balsīm par, 75 pret un 38 atturoties.

"Dažu pēdējo mēnešu laikā esam uzklausījusi nopietnas bažas, ka šis priekšlikums nav savienojams ar vienoto tirgu. Nav izvērtēta nedz iespējamā ietekme nedz arī alternatīvas," viņš piebilda.

"Es uzskatu, ka šis priekšlikums varētu negatīvi ietekmēt ES lauksaimniecību, kas ir atkarīga no ģenētiski modificētiem proteīna avotiem. Tam varētu būt arī netieša negatīva ietekme uz importu. Visbeidzot, ir bažas vai šo priekšlikumu vispār tehniski varētu īstenot, jo Eiropas Savienībā nepastāv robežkontrole," viņš noslēdza.

Pašlaik ĢMO izplatīšanas atļauja vai aizliegums ES tiek apstiprināti ar dalībvalstu vairākuma balsojumu. Ja neviens no variantiem nesaņem vairākuma balsis, lēmumu par atļaušanu vai aizliegšanu pieņem Komisija.

Komisija 2015. gada 22. aprīlī iesniedza apspriešanai priekšlikumu, lai grozītu spēkā esošo ES tiesību aktu, un ļautu dalībvalstīm ierobežot vai aizliegt ģenētiski modificētu pārtiku un barību, kas ES līmenī jau ir atļauts.

Priekšlikumā Komisija ierosināja veikt grozījumus, kas ir līdzīgi nesen veiktajiem grozījumiem citā ES tiesību aktā par audzēšanai paredzētiem ĢMO un kas stājās spēkā 2015.gada aprīļa sākumā. Šis ES tiesību akts ļauj dalībvalstīm aizliegt ES līmenī atļautu ĢMO audzēšanu savā teritorijā.

Kaut arī audzēšana notiek atsevišķas dalībvalsts teritorijā, ģenētiski modificētās pārtikas vai barības pārvadājumi šķērso robežas. Tas nozīmē, ka dalībvalsts pārdošanas un lietošanas aizliegumu būtu grūti vai pat neiespējami piemērot, neatjaunojot importa kontroli uz robežām.

Turpmākie pasākumi

Eiropas Veselības un Pārtikas drošības komisārs Vytenis Andriukaitis iepriekš norādījis, ka Eiropas Komisija negrasās atsaukt minēto priekšlikumu, un to apspriedīs ES ministri.

Procedūra: koplēmums, pirmais lasījums

* ES pārtikā un barībā atļauts izmantot 58 ĢMO, kas ietver kukurūzu, kokvilnu, sojas pupiņas, rapšu eļļu, cukurbietes u.c.

Saites

• Video: Augoša pretestība tiesību aktiem par GMO

http://www.europarltv.europa.eu/en/player.aspx?pid=631352e5-d0b9-494a-8a79-a50200d7cf0f&utm_source=webcomm&utm_medium=email&utm_campaign=ep_media_network

• Astoņi fakti, kas būtu jāzina par ĢMO

http://www.europarl.europa.eu/news/lv/news-room/content/20151013STO97392/html/Eight-things-you-should-know-about-GMOs

• Tiesību akta priekšlikums

http://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2015/0177/COM_COM(2015)0177_EN.pdf

• Debašu videoieraksts (klikšķināt 28.10.2015.)

http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/plenary/search-by-date

• Preses konferences video (klikšķināt 28.10.2015.)

http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/other-events/schedule

• EbS+ (28.10.2015)

http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?sitelang=en&page=3&institution=0&date=10/28/20145

• Audiovizuāls materiāls profesionāļiem | Informatīvi klipi par GMO

http://audiovisual.europarl.europa.eu/Package.aspx?page=2405&id=24&packagetype=D&mediatype=V&type=S&utm_source=webcomm&utm_medium=email&utm_campaign=ep_media_network

• Citi audiovizuālie materiāli

http://audiovisual.europarl.europa.eu/Page.aspx?id=2405&utm_source=webcomm&utm_medium=email&utm_campaign=ep_media_network

• EP pētījums par dalībvalstu iespēju izvēlēties ģenētiski modificētas pārtikas un barības importa atļaujas

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2015/569029/EPRS_ATA%282015%29569029_EN.pdf

• EK paziņojums presei

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4777_en.htm

Signe Znotiņa-Znota
Eiropas Parlaments

x

Paroles atgadināšana