Briseles koridoros lemj par mums

EP vienkāršo procedūru jaunu pārtikas produktu ienākšanai tirgū

Signe Znotiņa-Znota, Eiropas Parlaments
29.10.2015

Iespējams, esat jau dzirdējuši par čia sēklām un noni sulu, vai pat pagaršojuši tos. Eiropas Savienībā šos produktus pieskaita pie "jaunās pārtikas" - produktiem, kas pirms 1997.gada nav ievērojamā daudzumā patērēti cilvēku uzturā. Eiropas Parlaments 28.oktobra plenārsesijā ar 359 balsīm par, 202 pret un 127 atturoties pieņēma jaunus noteikumus, kas vienkāršos atļauju izsniegšanu jauniem pārtikas produktiem, tajā pašā laikā saglabājot aizsardzību cilvēku veselībai.

Kas ir jaunā pārtika un kāpēc nepieciešamas izmaiņas noteikumos?

Pašreiz spēkā esošā jaunās pārtikas regula tika pieņemta 1997.gadā un kopš tā laika esam piedzīvojuši ievērojamu zinātnisko un tehnoloģisko attīstību pārtikas nozarē. Ir izstrādāts plašs jaunu pārtikas produktu un pārtikas sastāvdaļu klāsts, tostarp pārtika, kas sastāv no mikroorganismiem, sēnītēm un aļģēm vai satur tos, kā arī pārtika ar apzināti modificētu primāro molekulāro struktūru. Tāpēc esošo jauno pārtikas produktu definīciju nepieciešams pielāgot šāda veida pārtikai un sastāvdaļām. Arī tradicionālie ēdieni no trešajām valstīm, piemēram insekti, Eiropā tiek uzskatīti par jauno pārtiku.

Harmonizēta procedūra

Jaunie noteikumi ES līmenī harmonizēs atļauju piešķiršanas un nekaitīguma novērtēšanas procedūru. Tas veicinās inovāciju attīstību Eiropas Savienībā, taču netiks aizmirsts par patērētāju drošību - šaubu gadījumā Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes (EFSA) pienākums būs izvērtēt jauno pārtikas produktu nekaitīgumu cilvēka veselībai.

Pēc EP deputātu ieteikuma jaunie noteikumi regulēs arī produktus no klonētiem dzīvniekiem un nanomateriāliem, kā arī noteiks ierobežojumus attiecībā izmēģinājumiem ar dzīvniekiem līdz tiks pieņemti specifiski šīs jomas regulējoši tiesību akti.

Tālākie soļi

Ja jaunie noteikumi nesaņems dalībvalstu apstiprinājumu, tad abi ES likumdevēji (Eiropas Parlaments un ES Padome) atsāks sarunas.

Saites:

• Video - vienkārši par "jauno pārtiku":

http://europarltv.europa.eu/lv/player.aspx?pid=26ab9092-e53e-475e-aaaa-a517009f109b

• Meistarklases video no semināra "Ko ēdīsim 2025.gadā?":

http://audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?id=1920d547-e68a-498c-8e8f-a5220125ed39

Signe Znotiņa-Znota
Eiropas Parlaments

x

Paroles atgadināšana