Briseles koridoros lemj par mums

Kalniete: darbs EP lauksaimniecības komitejā šoruden

Sandra Kalniete, Eiropas Parlaments
11.11.2015

Cienījamie lauksaimnieki,
 
Jūsu informācijai piedāvājam pārskatu par likumdošanas priekšlikumiem Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejā, būtiskāko komitejas darbā rudens mēnešos.
  1. Likumdošanas priekšlikumi Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejā.
 
Piedāvājam pārskatu par likumdošanas priekšlikumiem, pie kuriem šobrīd noris darbs komitejā, un to attīstības un pieņemšanas gaitu.
 
Šeit ir pieejams pilns pašlaik komitejā apspriešanā un pieņemšanā esošo likumprojektu un politikas dokumentu saraksts
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/agri/work-in-progress.html
 
Pielikumā jūs redzat tabulu, kurā atspoguļots, kādā konkrētā pieņemšanas stadijā ir katrs no šiem dokumentiem. Tajā arī ir redzami termiņi grozījumu un labojumu iesniegšanai šiem dokumentiem.
 
Būšu pateicīga par jūsu komentāriem un priekšlikumiem šiem likumprojektiem un politikas dokumentiem.
Lūdzu tos sūtīt uz sandra.kalniete@europarl.europa.eu
 
Paskaidrojums  pie tabulas: Likumdošanas priekšlikumus sagatavo Eiropas Komisija. Lauksaimniecības komiteja tos izskata vairākos lasījumos un pieņem "leģislatīvo ziņojumu" (tabulā - REPORT LEG).
 
Katram likumprojektam ir nozīmēts atbildīgais ziņotājs (RAPPORTEUR) no kādas no politiskajām grupām. Vispirms Eiropas Komisijas priekšlikums tiek prezentēts un apspriests komitejā, tad savu ierosinājumu tekstu prezentē ziņotājs, vēlāk pārējie deputāti iesniedz savus grozījumus (kuru galatermiņš ir DEADLINE AMT) un ziņotājs gatavo kompromisa grozījumus. Tad seko balsojums komitejā un pēc tam - plenārsesijā.  Tā sauktos Parlamenta "pašiniciatīvas ziņojumus" (REPORT INI) sagatavo par lauksaimniecības jomā būtiskiem jautājumiem, kuros nav paredzēti
likumdošanas priekšlikumi, pieņem līdzīgi - ziņotāja priekšlikums, balsojums komitejā, balsojums plenārsēdē. Viedokli (OPINION) citām komitejām Lauksaimniecības komiteja gatavo par jautājumiem, kas ir tās kompetencē, bet kur tā nav vadošā komiteja.
 
Svarīgākie pašlaik darbā esošie dokumenti ir:
- Negodīgas tirdzniecības praksi pārtikas piegādes ķēdē
- Oficiālās kontroles
- Bioloģiskās lauksaimniecības regula
 
2. Atskats uz būtiskāko komitejas darbā rudens mēnešos
 
Atbalsts ES piena un cūkkopības nozarei
Solidaritāte darbojas: Eiropas Komisijas septembrī piešķīra ārkārtas atbalstu Eiropas zemniekiem. Latvijai - €8,5 miljoni no €420 miljoniem. Baltijas valstīm ir proporcionāli vislielākais atbalsts citu dalībvalstu vidū - Krievijas blokādes, piena cenu un cūkgaļas cenu samazinājuma dēļ. Lēmuma pieņemšanas dienā Briselē uz vērienīgāko ES zemnieku protesta akcija pulcējās ap 4000 zemnieku, tostarp arī Baltijas valstu 100 lauksaimnieku delegācija. Situācija lauksaimniecības nozarēs tiešām ir smaga. http://bit.ly/1SbC46y 
 
Darbs pie bioloģiskās lauksaimniecības regulas
''Bioloģiskajiem lauksaimniekiem, pārstrādātājiem, tirgotājiem un importētājiem būs jāievēro augstāki, bet reālistiski ilgtspējības kritēriji un jāiziet stingras pārtikas pārbaudes, lai veicinātu uzticību ES bioloģiskās lauksaimniecības marķējumam'', pēc balsojuma teica lauksaimniecības deputāti. Viņi atbalstīja pasākumus, kā izvairīties no bioloģiskās pārtikas piesārņojuma, tostarp arī par paralēlu bioloģisko un konvencionālo lauksaimniecību vienā saimniecībā, un apstiprināja plānus, kā palīdzētu mazajiem lauksaimniekiem uzsākt bioloģisko lauksaimniecību. AGRI ziņotājam
Martin Häusling (Zaļie, Vācija) ir dots mandāts panākt vienošanos ar Padomi. http://bit.ly/1MkK3ZY 
 
AGRI aicinās Komisiju regulēt pārtikas piegādes ķēdi
"Esmu skeptiska par Eiropas Komisijas ieceri izveidot kārtējo augsta līmeņa darba grupu, lai analizētu pārtikas ķēdes darbību, jo EP Lauksaimniecības komiteja iepriekšējā sasaukumā izstrādāja ļoti labu rīcībpolitikas rezolūciju par šo tēmu," atzina Kalniete, kura uzskata, ka jāpārtrauc spriedelēt un jāsāk konkrēti rīkoties, lai panāktu taisnīgākus noteikumus  ienākumu sadalē starp zemniekiem, ražotājiem un tirgotājiem. Novembra vidū AGRI balsos par priekšlikumu, ietverot
Kalnietes grozījumus, Komisijai nākt klajā ar likumu, kas regulētu negodīgas tirdzniecības prakses novēršanu uzņēmumu savstarpējā pārtikas apgādes ķēdē. Šobrīd spēkā esošie brīvprātīgie un pašiniciatīvas labas uzvedības noteikumi praksē īsti nedarbojas.
 
EP saglabā esošo regulējumu ĢMO pārdošanai ES
Oktobra plenārsesijā Eiropas Parlaments ar lielu balsu pārsvaru noraidīja likumprojektu, kas mainītu pašreizējo ģenētiski modificētas pārtikas vai barības pārdošanas un lietošanas regulējumu un ļautu ES dalībvalstīm savās teritorijās ierobežot vai aizliegt ES līmenī atļautas ĢMO pārtikas un barības pārdošanu un lietošanu. Kāpēc? Deputāti bažījās par likuma  īstenojamību praksē un par to, ka tas novestu pie robežkontroles atjaunošanas ES vienotajā tirgū un
politiskām manipulācijām ar ĢMO atļaušanu vai neatļaušanu. Deputāti lūdza Komisiju izstrādāt jaunu priekšlikumu, kas atbilst ES vienotā tirgus un starptautiskās tirdzniecības principiem. Līdz ar to spēkā paliek esošie likumi un kārtība.
Šogad aprīlī pieņemtie jaunie noteikumi paredz, ka dalībvalstis var ierobežot vai aizliegt ĢMO audzēšanu savā teritorijā. Katra valsts savu lēmumu var pamatot ne tikai ar draudiem veselībai un videi, bet arī ar citiem iemesliem, kas saistīti, piemēram, ar vides vai lauksaimniecības politikas mērķiem. Latvija bija viena no pirmajām 19 valstu vidū, kas izmantoja šīs tiesības neatļaut savā teritorijā audzēt ĢMO. Latvijā jau kopš 2007. gada spēkā ir ĢMO aprites likums. Ņemot vērā
sabiedrības negatīvo nostāju, Latvija ir pret ĢMO pārtikas un barības izplatīšanu tirgū un audzēšanu.
http://bit.ly/1RCPIid 

Sandra Kalniete
Eiropas Parlaments

x

Paroles atgadināšana