Briseles koridoros lemj par mums

Cīņa pret "superbaciļiem" lopkopībā - EP prasa samazināt antibiotiku lietošanu

Signe Znotiņa-Znota, Eiropas Parlaments
11.03.2016

Lai apkarotu arvien pieaugošo baktēriju rezistenci pret mūsdienu antibiotikām, jāierobežo pašreizējo pretmikrobu medikamentu lietošana, un jāizstrādā jauni, ceturtdien pieņemtajos tiesību akta grozījumos norāda EP deputāti. Balsojumā par uzlabojumiem ES veterinārās medicīnas tiesību aktos EP deputāti iebilst pret dzīvnieku kolektīvu un profilaktisku ārstēšanu ar antibiotikām, un atbalsta pasākumus jaunu medikamentu izstrādei.

"Pasaules veselības organizācija mūs brīdina, ka pasaule ir bīstami tuvu "post-antibiotiku" laikmetam, kurā antibiotiku rezistence gadā izraisīs vairāk nāves gadījumu nekā vēzis. Ir pēdējais laiks enerģiski pieķerties problēmas saknei," uzsvēra ziņotāja Francoise Grossetete (Eiropas Tautas partija (Kristīgie demokrāti) grupa (EPP), Francija).

"Cīņa pret antibiotiku rezistenci ir jāsāk fermās. Mēs vēlamies novērst antibiotiku lietošanu vienīgi profilaksei, ierobežot kolektīvo ārstēšanu, aizliegt veterinārijā lietot antibiotikas, kas ir kritiski svarīgas cilvēku ārstēšanai, un pārtraukt antibiotiku, vakcīnu un psihotropo vielu pārdošanu tiešsaistē. Ar šiem pasākumiem mēs ceram samazināt antibiotiku daudzumu, kas nonāk mūsu patērētāju šķīvjos," viņa piebilda.

"Tomēr mums nevajadzētu samazināt veterinārārstiem pieejamo ārstēšanas līdzekļu arsenālu. Šī likuma mērķis ir arī palīdzēt viņu darbā. Ir absolūti nepieciešami stimulēt pētniecību un inovāciju šajā jomā," viņa teica.

Veterinārās zāles nekādā gadījumā nebūtu jāizmanto dzīvnieku augšanas uzlabošanai, vai lai kompensētu lopkopības paraugprakses neievērošanu, saka EP deputāti. Viņi iestājas par to, lai pretmikrobu zāles profilaktiski lietotu tikai atsevišķiem dzīvniekiem, un vienīgi tad, ja to par nepieciešamu uzskata veterinārārsts.

EP deputātu atbalstītais likums ļaus arī Eiropas Komisijai noteikt antimikrobiālo līdzekļu sarakstu, kurus atļauts lietot vienīgi cilvēkiem.

Inovācija

EP deputāti vēlas jaunu pretmikrobu līdzekļu izstrādi, tāpēc aizstāv tādus pasākumus, kā ilgāks aizsardzības periods jaunu zāļu tehniskajai dokumentācijai, inovatīvu aktīvo vielu komercaizsardzība un nozīmīgi ieguldījumi datu apkopošanā ar mērķi uzlabot pašreizējos antimikrobiālos produktus vai tos saglabāt tirgū.

EP deputāti ceturtdienas balsojumā atbalstīja arī Claudiu Ciprian Tanasescu (Eiropas Parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa (S&D), Rumānija) izstrādātu tiesību akta grozījumu, lai uzlabotu procedūru veterinārās medicīnas produktu pārdošanas atļaujas izsniegšanai, un tos autorizētu atsevišķi no cilvēkiem paredzētajām zālēm.

Nākamie soļi

Eiropas Parlaments abus ziņojumus apstiprināja, paceļot rokas. Tagad EP uzsāks sarunu procedūru ar ES Padomi, lai vienotos par likumu galīgo tekstu.

Pretmikrobu līdzekļu tiesību akta mērķi ir savstarpēji saistīti:

• palielināt veterinārās medicīnas produktu pieejamību;

• mazināt administratīvo slogu;

• stimulēt konkurenci un inovāciju;

• uzlabot iekšējā tirgus funkcionēšanu;

• vērsties pret risku sabiedrības veselībai, ko rada rezistence pret antimrobiālajiem līdzekļiem.

Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs nesen brīdināja, ka cilvēkos, pārtikā un dzīvniekos mājojošas baktērijas joprojām ir rezistentas pret visplašāk lietotajiem pretmikrobu līdzekļiem. Zinātnieki norāda, ka kampilobaktēriju rezistence pret ciprofloksacīnu - pretmikrobu līdzekli, kas ir būtiski nozīmīgs cilvēku infekciju ārstēšanai - ir ļoti augsta, un tas samazina pieejamās iespējas dažādu ar pārtiku saistītu infekciju ārstēšanai. Eiropā turpina izplatīties arī multirezistentā salmonellas baktērija.

Saites

• Ziņojuma projekts par veterinārajiem medikamentiem

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A8-2016-0046&format=XML&language=LV

• Paziņojums presei pēc balsojuma komitejā (17.02.2016.)

http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20160216IPR14596/Superbugs-curb-use-of-today%E2%80%99s-antibiotics-and-develop-new-ones-urge-MEPs

• Ziņotāja Francoise Grossetete (Eiropas Tautas partija (Kristīgie demokrāti) grupa (EPP), Francija)

http://www.europarl.europa.eu/meps/lv/2025/FRANCOISE_GROSSETETE_home.html

• Ziņotājs Claudiu Ciprian Tanasescu (Eiropas Parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa (S&D), Rumānija)

http://www.europarl.europa.eu/meps/lv/96847/CLAUDIU+CIPRIAN_TANASESCU_home.html

• Procedūras fails

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2014/0257%28COD%29&l=en

Signe Znotiņa-Znota
Eiropas Parlaments

x

Paroles atgadināšana