Briseles koridoros lemj par mums

Eiropas Savienības Kopējā lauksaimniecības politika – kādu to veidosim Latvijā?

Danute Jasjko, Guna Salputra, Valda Bratka, Andris Miglavs, Ludmila Fadejeva, Ludmila Frolova, Dmitrijs Feldmans, Anastasija Radionova, Aleksejs Nipers, Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūts (LVAEI)
10.11.2005

Šī izdevuma uzdevums ir izstāstīt lasītājam [ar 2003. gada 26. jūnijā apstiprināto ES KLP reformu. Tā paredz radikālas izmaiņas ES atbalsta politikā, salīdzinot ar tiem nosacījumiem, kādi bija pievienošanās sarunu noslēgumā. Grāmatas 1.daļu "Lauksaimnieks un lauksaimniecība Kopējā lauksaimniecības politikā" sagatavoja ZM speciālisti. Grāmatas 2.daļu "Informatīvās lapas par Kopējo lauksaimniecības politiku", kas skaidro KLP nākotnes nosacījumus un ieviešanas iespējas, sagatavoja ZM un LVAEI kopēji īstenotā projektā strādājošie jaunākie politikas eksperti, kuri nodrošināja iestāšanās sarunu procesu un kuru vairums pēc projekta beigām kļuva par atbildīgiem ZM un LAD štata darbiniekiem. Grāmatas 3.daļa "Kā ES reformētā Kopējā lauksaimniecības politika ietekmēs Latvijas lauksaimniekus? Analītisks vērtējums" ir LVAEI pētnieku grupas (Danute Jasjko, Guna Salputra, Valda Bratka, Andris Miglavs, Ludmila Fadejeva, Ludmila Frolova, Dmitrijs Feldmans, Anastasija Radionova un Aleksejs Nipers) veikta pētījuma produkts: ko sola reforma? kāda būs KLP reformas pasākumu īstenošanas ietekme uz Latvijas lauksaimniecības attīstību reģionos un valstī kopumā? Šeit pievienots grāmatas 2.izdevuma PDF fails.


Eiropas Savienības Kopējā lauksaimniecības politika – kādu to veidosim Latvijā?

Pievienotie dokumenti

Grāmata

Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūts (LVAEI)

x

Paroles atgadināšana