NVO ziņas

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs un Latvijas Pašvaldību savienība vienojas par sadarbību lauku attīstībā

Viktorija Kalniņa, LR Zemkopības ministrija (ZM)
25.05.2016

Otrdien, 24. maijā, zemkopības ministrs Jānis Dūklavs tikās ar Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) priekšsēdi Andri Jaunsleini un vienojās par Zemkopības ministrijas (ZM) un LPS turpmāko sadarbību lauksaimniecības, mežsaimniecības, zivsaimniecības un lauku teritoriju attīstībā.

ZM un LPS vienojās, ka arī turpmāk sadarbosies Lauku attīstības programmā paredzētā atbalsta projektu īstenošanā, lai nodrošinātu efektīvāku piešķirtā finansējuma izmantošanu. Tāpat ZM atbalstīs vietējai attīstībai paredzēto LEADER programmu vietējām rīcības grupām, kuru sastāvā līdzvērtīgi sadarbojas vietējie iedzīvotāji, nevalstiskās organizācijas, pašvaldības, uzņēmēji un citi sadarbības partneri, prioritāri veicināt vietējās teritorijas ekonomikas stiprināšanu, mudinot vietējos iedzīvotājus iesaistīties uzņēmējdarbībā.

ZM un LPS nolēma, ka jāturpina darbs pie vietējās produkcijas izplatības veicināšanas vietējā tirgū un jāsekmē Latvijas produktu iekļaušanu publiskajos iepirkumos, izmantojot „zaļā iepirkuma” iespējas, tostarp realizējot programmas „Skolas piens” un „Skolas auglis”. Tāpat ZM vienojās par sadarbību vietējo zīmolu attīstībā, aicinot pašvaldības izvērtēt iespēju sagatavot pieteikumus produktu iekļaušanai Eiropas Savienības Aizsargāto produktu reģistros, tādējādi veicinot reģionālo attīstību un tūristu piesaisti, kā arī aicinot uzņēmējus pieteikt savu produkciju marķējumiem “Zaļā karotīte” un “Bordo karotīte”.

Savukārt, lai nodrošinātu efektīvāku Āfrikas cūku mēra (ĀCM) apkarošanu un tālākas izplatīšanās ierobežošanu, ZM un LPS vienojās, ka pašvaldības nodrošina nobeigušos mežacūku līķu savākšanu un iznīcināšanu. Vienošanās paredz arī turpināt pašvaldību un Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) sadarbību un pagarināt LPS un PVD noslēgto vienošanos par mežacūku līķu savākšanu un iznīcināšanu ĀCM riska zonās.

LR Zemkopības ministrija (ZM)

x

Paroles atgadināšana