NVO ziņas

Latvijas Veterinārārstu biedrība aicina suņu īpašniekus izmantot LDC datubāzi, lai pārliecinātos, ka viņu suns ir reģistrēts

Māra Viduža, Latvijas Veterinārārstu biedrība (LVB)
14.09.2016

LVB aicina izmantot LDC sniegto iespēju un mikročipēto suņu īpašniekus pārliecināties, vai viņa suns ir reģistrēts LDC datubāzē, lai izvairītos no nepatīkamām situācijām pēc 2017.gada 1.janvāra, kad Latvijas kontroles un uzraudzības iestādes uzsāks nereģistrēto suņu īpašnieku saukšanu pie atbildības.

Lai to veiktu, jāieraksta LDC Dzīvnieku reģistra meklētājā http://www.ldc.gov.lv/lv/majas_dzivnieku_registresanas_kartiba/dzivnieku_registrs/, kurš atrodams LDC mājas lapas apakšējā daļā, mikroshēmas (mikročipa) numuru, piemēram, 380260070029757. Ja mikroshēmas numura formāts uz uzlīmes ir 16 cipari, "0" nevada, bet sāk ar nākamo ciparu.

Ja sunim ir mainījies saimnieks, suns paņemts no patversmes vai saimnieks nav pārliecināts, ka suns ir reģistrēts, aicinām pārliecināties, ka suns ir LDC reģistrā. Sazinieties ar veterināro klīniku vai pašvaldību, kurā reģistrējāt suni, ja LDC datubāzē suni neatrodat.

Ja reģistrācija nav veikta, LVB aicina mikročipētā suņa turētāju to veikt Latvijas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā http://www.ldc.gov.lv/lv/majas_dzivnieku_registresanas_kartiba/informacija_par_registresanu/

Ja suns vēl nav mikročipēts (suņa dokumentā nav svītru koda uzlīme), vispirms jādodas pie veterinārārsta.

LVB atgādina, ka visiem Latvijā dzīvojošiem suņiem un kucēniem, kas sasnieguši 6 mēnešu vecumu, ir jābūt reģistrētiem valsts vienotajā reģistrā līdz 2017.gada 1.janvārim.

Tas nozīmē, ka pēc norādītā termiņa suņa īpašniekam PVD vai pašvaldību policija piemēros sodu par suņa nereģistrēšanu saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 107.pantu fiziskai personai ir no 7 - 210 eiro (atkārtoti 210 - 350 eiro), savukārt juridiskai personai no 15 - 350 eiro (atkārtoti 350 - 700 eiro).

Protams, veterinārārsti strādās arī gada nogalē, tomēr LVB aicina neatstāt suņu reģistrāciju uz decembri, kad prātā būs svētki un rūpes par dāvanām.

Latvijas Veterinārārstu biedrība (LVB)

x

Paroles atgadināšana