Zemnieku saeima (ZSA), biedrība

4230

Zemnieku saeima (ZSA), biedrība

http://www.zemniekusaeima.lv

Zemnieku saeima (ZSA) ir ietekmīgākā Latvijas lauksaimniecības produkcijas ražotāju organizācija, kas darbojas lauksaimniecības sektorā un lauku attīstības jautājumos. Organizācijas biedri ir lauksaimniecības produkciju ražojoši uzņēmumi, pārsvarā ģimenes saimniecības.

Zemnieku saeimas biedri:

· apsaimnieko aptuveni 270 345 ha;

· saražo aptuveni 46 % no Latvijā izaudzēto graudu apjoma;

· saražo 53% no Latvijā izaudzētā rapša;

· savās saimniecībās nodarbina 3541 cilvēkus (iepriekš 3017 cilvēkus)

  Organizācija tika dibināta, jo Zemkopības ministrija, situācijā, kad trūka aktīvu nevalstisku partneru, veidoja lauksaimniecības un lauku politiku bez sabiedriskas apspriešanas, kas bija pretrunā ar ražojošā sektora interesēm. Tika plānotas sarunas par Latvijas iestāšanos Eiropas Savienībā (ES), kas noteiktu lauksaimniecības sektora un lauku attīstību vairākas desmitgades uz priekšu, taču trūka produktīvas informācijas aprites starp Zemkopības ministriju un lauksaimniekiem. Zemnieku saeimas biedrus vieno interese radīt ilgtermiņā konkurētspējīgus apstākļus lauksaimniecības produkcijas ražošanas attīstībai un pārticīgu, apdzīvotu Latvijas lauku vidi.

Gadu gaitā Zemnieku saeimas aktivitāšu rezultātā panāktas izmaiņas neskaitāmos normatīvos aktos, un šo izmaiņu ietekmi var rēķināt daudzos miljonos latu, kas nonākuši lauksaimniecības ražošanas sektorā. Lauksaimniecības nozare ir modernizēta, celta ražotāju konkurētspēja un cilvēkresursu kapacitāte. Zemnieku saeima ir arī rūpējusies, lai sektora politika būtu labvēlīga videi un nodrošinātu lauku teritoriju ilgtspējību.

Pēdējo mēnešu publiski redzamākie darbi bijuši trīs lauksaimnieku protesta akciju rīkošana 2009. gada sākumā, kā rezultātā panākta gan visu protesta akciju prasību izpilde, gan pretimnākšana valdībā un finanšu līdzekļu novirzīšana krīzes laikā grūtībās nonākušajām saimniecībām. Protestu akciju rezultātā izdevies arī radīt sabiedrības izpratni un respektu pret zemniekiem, kā arī pozitīvu attieksmi par lauksaimniecības ražotāju rūpēm. Tādēļ mainījušies patērētāju paradumi, un  lielu popularitāti guvusi zemnieku produkcijas tiešā tirdzniecība. Šie pasākumi kopumā ļauj lauksaimniecības ražotājiem vieglāk pārdzīvot ekonomisko krīzi.

Zemnieku saeimas ikdienas darbu skaitā ir sekošana agropolitskajām norisēm Latvijā un Eiropā, priekšlikumu gatavošana un iesniegšana normatīvo aktu izmaiņām, tikšanās ar valsts institūciju amatpersonām, darbs ar masu saziņas līdzekļiem, sadarbība ar citām organizācijām Latvijā un Eiropas Savienības līmenī, pasākumu rīkošana lauku saimniecību cilvēkresursu izglītošanai. 2009. gada pavasarī aktīvi strādājam pie plaša pasākumu kopuma ekonomiskās krīzes ietekmes mazināšanai lauksaimniecības nozarē - rīkojam zemnieku tirdziņus, lobējam birokrātisko šķēršļu mazināšanu pārvaldes institūcijās, sekojam finanšu līdzekļu sadalījumam nozarē, vedam sarunas, lai vairotu finanšu līdzekļu pieejamību kredītu veidā lauku saimniecībām, u.t.t. Paralēli sniedzam konsultācijas un risinam atsevišķu biedru saimniecību problēmjautājumus.

Vadītāji:Juris Lazdiņš
Amats: ZSA priekšsēdētājs
 Maira Dzelzkalēja
Amats: priekšsēdētāja vietniece

x

Paroles atgadināšana