Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija (LLKA)

8436

Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija (LLKA)

http://www.llka.lv

Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija (LLKA) ir dibināta 2002.gadā. LLKA ir biedrība, kas apvieno LR Uzņēmumu reģistrā reģistrētās lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības (LPKS), kuras sniedz pakalpojumus to biedriem – lauksaimniecības produkcijas ražotājiem, bet pašas nenodarbojas ar lauksaimniecības produktu ražošanu un darbojas saskaņā ar Kooperatīvo sabiedrību likumu. LLKA apvieno 61 LPKS.

LLKA mērķi

 • labvēlīgas vides radīšana lauksaimnieku kooperācijas attīstībai Latvijā;
 • lauksaimnieku stabilitāte, modernizācija un veiksmīga integrācija Eiropas Savienībā;
 • lauksaimnieku un pārējās sabiedrības izpratnes veidošana par kooperācijas nepieciešamību un tās priekšrocībām lauksaimniecībā.

Galvenās LLKA aktivitātes

 • biedru interešu pārstāvēšana un lobēšana valsts institūcijās;
 • kooperācijas idejas popularizēšana lauksaimnieku sabiedrībā;
 • pārējās sabiedrības informēšana par kooperācijas attīstību;
 • konsultāciju sniegšana saviem biedriem;
 • savu biedru apmācību organizēšana;
 • pieredzes apmaiņas braucienu organizēšana;
 • informatīvu un izglītojošu pasākumu par aktualitātēm lauksaimniecībā un lauku attīstībā organizēšana;
 • sadarbība un priekšlikumu sniegšana valsts un pašvaldību institūcijām, politiskām partijām un citām institūcijām un privātpersonām. LLKA ir viens no galvenajiem Zemkopības ministrijas sadarbības partneriem lauksaimnieku kooperācijas jautājumu risināšanā.

Vadītāji:Indulis Jansons
Amats: valdes priekšsēdētājs
 Edgars Ruža
Amats: valdes loceklis
 Ilze Aizsilniece
Amats: valdes locekle

x

Paroles atgadināšana