Citi raksta

Agrovides demonstrējumi Latvijā palīdz lauksaimniekiem darboties prasmīgāk un videi draudzīgāk

Dace Millere, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC)
23.11.2012

SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC) 22. novembrī projekta Baltic Deal ietvaros Lēdmanē rīkoja konferenci Agrovides demonstrējumi Latvijā. Pasākumā piedalījās LLKC speciālisti, Latvijas Dabas fonda un Pasaules dabas fonda eksperti, Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācijas, Zemkopības zinātniskā institūta (Skrīveri) un Zemnieku saeimas pārstāvji. Aktīvi konferences darbā iesaistījās lauksaimnieki, kuru saimniecībās iekārtoti dažādu projektu demonstrējumi, kas saistīti ar Baltijas jūras aizsardzību no lauksaimnieciskās darbības rezultātā iespējamā piesārņojuma un veicina videi draudzīgu saimniekošanu. Konferences darba gaita apliecināja, ka iekārtotie agrovides demonstrējumi Latvijā palīdz lauksaimniekiem darboties prasmīgāk un videi draudzīgāk.

Speciālistu informāciju noklausījās un diskusijās piedalījās lauksaimnieki no demonstrējumos iesaistītajām zemnieku saimniecībām Lejas Kleperi (Launkalnes pagasts), Valti (Skrundas pag.), Lielkrūzes (Jaunpiebalgas pag.), Silkalni (Kocēnu pag.), Āboliņkalns (Taurenes pag.), Kurzemnieki (Lībagu pag.), Dālderi (Alojas pag.), Jaun-ieviņas (Raunas pag.), Vīksnas (Brīvzemnieku pag.), Mauriņi (Veclaicenes pag.) un Vekši (Valkas pag.).

LLKC, Latvijas Dabas fonda un Zemnieku saeimas speciālistu informācija visplašāk izskanēja par Baltijas reģiona projektiem Baltic Deal, Demo Farm, Beras Implementation, Meatball un Snowbal.

LLKC īstenotā projekta Baltic Deal – (Putting best agricultural practises into work; tulkojumā: Baltijas darījums – Labas lauksaimniecības prakses pielietošana) ietvaros, ierīkojot demonstrējumus saimniecībās, tika veikti pētījumi par pareizu kūtsmēslu uzglabāšanu un ietekmi uz augu barības bilanci saimniecībā. LLKC speciālisti – Dainis Arbidāns, Oskars Balodis un Santa Pāvila informēja par līdzšinējo pieredzi un aprēķiniem, gan arī secinājumiem par to, kā iespējams samazināt lauksaimnieciskās ražošanas piesārņojuma noplūdi un kā – izmantot kūtsmēslus saimniecībā, neiepērkot mēslojumu ārzemēs un netērējot naudu citvalstu ķīmiskās industrijas atbalstam, kā arī atveseļojot vidi. Projekta BERAS Implementation (Baltic Ecological Recycling Agriculture and Society; tulkojumā: Ekoloģiski sabalansēta lauksaimniecība Baltijas jūru saudzējošā sabiedrībā) LLKC pārstāvis Jānis Kažotnieks pastāstīja par slāpekļa, kālija un fosfora bilances aprēķiniem saimniecībās un iespēju to samazināt, mazāk pērkot mēslojumu un iespējami daudz izmantojot iekšējos resursus. LLKC izstrādāta augu barības vielu aprēķina programma, kas var būt ideāls palīgs lauksaimniecības konsultantiem un pašiem zemniekiem, ievērojot barības vielu recirkulācijas principus: sabalansētu augu seku un ganāmpulka sastāvu, kā arī resursu pašpietiekamību.

Projektu realizētāji un zemnieku saimniecību pārstāvji atzina, ka atbalsta nosacījumiem ES par saimniekošanu dabai draudzīgā veidā daudzos tās aspektos jābūt adekvātiem visās dalībvalstīs, gan attiecībā uz ūdeņu nepiesārņošanu, gan ainavu saglabāšanu, gan paredzēto pasākumu nepieciešamību un individuālo piemērotību katrā valstī.

Konferenci vadīja LLKC valdes loceklis Kaspars Žūriņš, rezumējumā uzsverot, ka jāturpina uzturēt demonstrējumu ķēde dažādos projektos, pat tiem beidzoties, jo fiksētie rezultāti ir būtiski gan lauksaimniecības konsultantu darbā, gan katram no aktīvajiem lauksaimniekiem, ar projektu un konsultantu palīdzību iegūstot iespējami plašāku informāciju par atsevišķiem saimniekošanas aspektiem, kas palīdz uzlabot lauksaimniecisko ražošanu, padarot to gan efektīvāku ES paredzēto noteikumu ietvaros, gan – vidi saudzējošāku. Nākamā gada martā plānotas divas konferences: par Ventas/Lielupes un Gaujas/Daugavas upju baseinu apsaimniekošanas plāniem, lai turpinātu sarunu par lauksaimnieciskās darbības iespējamā kaitējuma ierobežošanu ūdeņu piesārņošanā.

Plašāka informācija: LLKC Projektu un attīstības daļas projektu vadītāja Maija Sirvide, tālr. 63020513.

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC)

x

Paroles atgadināšana