Citi raksta

Armands Krauze tikās ar COPA/COGECA ģenerālsekretāru Pekku Pesonenu

Krista Garkalne, Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome (LOSP)
07.06.2013

LOSP priekšsēdētāja vietnieks ES jautājumos Armands Krauze 6. jūnijā tikās ar COPA/COGECA ģenerālsekretāru Pekku Pesonenu un apsprieda kopīgu turpmāko sadarbību. Īpašs uzsvars sarunas laikā tika pievērsts ES jaunajām likumdošanas iniciatīvām, jo Eiropas Komisija šogad maijā ir nākusi klajā ar sekojošiem nozīmīgiem priekšlikumiem par Eiropas Parlamenta un Padomes regulām:
1) par to, kā audzēt augu reproduktīvo materiālu un kā to darīt pieejamu tirgū (augu reproduktīvā materiāla tiesību akts), COM(2013) 262 final;
2) par aizsardzības pasākumiem pret augiem kaitīgajiem organismiem, COM(2013) 267 final;
3) par dzīvnieku veselību, COM(2013) 260 final.
Eiropas Ekonomikas un Sociālo lietu komiteja (EESK) kā galveno ziņotāju par šīm jomām ir nozīmējusi Armandu Krauzi, kurš arī sagatavos EESK atzinuma tekstu. Ņemot vērā dokumentu nozīmīgumu ir nepieciešamas konsultācijas ar visām ieinteresētām pusēm. Aicinām organizācijas iepazīties un izteikt priekšlikumus attiecībā uz augstāk minētajiem regulu projektiem.  

Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome (LOSP)

x

Paroles atgadināšana