Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācija (LPUF)

Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācija (LPUF)

Vadītāji:Ināra Šure
Amats: padomes priekšsēdētāja
Reģistrācijas adrese:Bauskas iela 180
Rīga
LV – 1004
Biroja adrese:Bauskas iela 180
Rīga
LV – 1004
Latvijas Republika
Fakss:+371 67808969
Kontaktpersonas:Ligita Turnere
Amats: Biroja vadītāja
Tel.: +371 67808968; +371 29485677
e-pasts: ligita_puf@delfi.lv
Kā kļūt par biedru:Federācijā var iestāties:
- komercsabiedrība, kura veic pārtikas pārstrādi un ir reģistrēta Pārtikas veterinārajā dienestā;
- personālsabiedrība, kuras mērķis ir saistīts ar pārtikas pārstrādi;
- komersants, kurš nodarbojas ar pārtikas pārstrādi;
- pārtikas pārstrādes nozares profesionālā biedrība vai nodibinājums, ja tā statūtos noteiktie mērķi sakrīt ar federācijas mērķi un uzdevumiem;
- fiziska persona, kuras profesija ir pārtikas pārstrāde vai attiecīgas komercsabiedrības īpašnieki;
- jebkura privātpersona, kura apliecina savu ieinteresētību pārtikas nozares ilgtermiņa attīstībā un vēlmi to veicināt;
- komercsabiedrība, starptautiska pārtikas ražošanas uzņēmuma filiāle kā asociētie biedri.
Pieteikuma formu un pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka federācijas valde.

x

Paroles atgadināšana