Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācija (LPUF)

Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācija (LPUF)

http://www.lpuf.lv

Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācijā ir apvienojušies uzņēmumi, kas aizņem vairāk nekā 60% no kopējā Latvijas pārtikas tirgus. Tās sastāvā ir gan nozaru asociācijas, gan 37 lielie, vidējie un mazie uzņēmumi.

Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācija daudzu gadu un reorganizāciju rezultātā ir veidojusies no PSRS laikā esošās Latvijas Pārtikas rūpniecības ministrijas. No 2004. gada tā ir biedrība “Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācija”, kas pārstāv pārtikas ražotāju intereses Latvijā un Eiropas Savienībā.

Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācija ir daudznozaru profesionālo asociāciju un uzņēmumu apvienība. Lai kvalitatīvāk varētu pārstāvēt un aizstāvēt atsevišķu nozaru intereses, LPUF organizē darba grupas, kurās tiek diskutēts un lemts par pārtikas nozaru uzņēmumu aktuālām problēmām, tiek meklēti risinājumi problēmsituācijās. Darba grupās nolemtais tiek paziņots tālāk lēmējinstitūcijām.

LPUF misija ir aktīvi pārstāvēt Latvijas pārtikas uzņēmumu pozīciju valstiskā līmenī.

Mērķi:

  • veicināt pārtikas nozaru attīstību Latvijā;
  • līdzdarboties likumprojektu izstrādē;
  • nodrošināt pārtikas nozares uzņēmumiem lielākas iespējas sadarbībai ar valsts izpildvaru;
  • sniegt LPUF biedriem atbalstu ES līdzekļu apguvē;
  • sniegt informatīvu atbalstu par ES pārtikas nozares tirgus attīstības tendencēm;
  • aktualizēt pārtikas nozares uzņēmumu vajadzības.
Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācija (LPUF) 2004. gada 1. maijā ir kļuvusi par Eiropas pārtikas un dzērienu konfederācijas (CIAA) biedru. Tas nozīmē, ka Latvijas pārtikas nozare, ar LPUF starpniecību, ir ieguvusi vērtīgu sabiedroto savu interešu aizstāvībai Eiropas Savienībā.

Vadītāji:Ināra Šure
Amats: padomes priekšsēdētāja

x

Paroles atgadināšana