Pētījumi

Lauksaimniecības izcelsmes produktu pievienotās vērtības ķēžu ekonomiskā analīze

I.Leimane, A.Miglavs, A.Krieviņa, I.Iesalnieks, A.Vēveris, A.Golovčenko, Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūts (LVAEI)
04.01.2007

ZM pasūtītā (līgums par valsts subsīdiju saņemšanu Nr. 100706/s372) projekta „Lauksaimniecības izcelsmes produktu pievienotās vērtības ķēžu ekonomiskā analīze” mērķis ir izpētīt Latvijas lauksaimniecības izcelsmes produktu pievienotās vērtības ķēžu attīstības pakāpi atsevišķu sektoru griezumā un izstrādāt priekšlikumus tās paaugstināšanai, kā arī balstoties uz tirgus attīstības prognozēm Eiropas Savienībā un pasaulē, iezīmēt izvēlēto sektoru attīstības perpektīvas Latvijā. Analizējot līdzšinējo Latvijas lauksaimniecības izcelsmes produktu pievienotās vērtības ķēžu attīstību, tika izvirzīta hipotēze, ka neracionāli tiek izmantoti vietēji saražotie lauksaimniecības produkti – pārstrādes resursi. Lauksaimniecības produkcijas ražotāji eksportē zemas pievienotās vērtības produktus, savukārt pārstrādes sektors importē resursus lauksaimniecības izcelsmes produktu ražošanai (apkopotā informācija par Latvijas graudu 2004./2005. gada ražu liecina, ka no Latvijas kā resurss eksportēti 16,5% no saražoto graudu apjoma, bet valstī turpmākai pārstrādei importēti 9,8% no vietējam patēriņam nepieciešamā graudu apjoma). Līdzīgas tendences attīstās arī piena sektorā. Līdz ar to kavēta ir vietējās lauksaimniecības atsevišķu sektoru attīstība un ražošanas potenciāla pilnvērtīga izmantošana, mazinot sektoru kopējo konkurētspēju. Darbu veica LVAEI pētnieku grupa: Ieva Leimane (projekta vadītāja), Andris Miglavs, (zinātniskais konsultants), Agnese Krieviņa, Imants Iesalnieks, Armands Vēveris, Aleksandrs Golovčenko. Salasāmā formātā atskaite lasāma pievienotajā PDF failā, tāpat šeit pievienots pētījuma kopsavilkuma fails.


Pievienotie dokumenti

Pētījuma atskaite
Kopsavilkums

Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūts (LVAEI)

x

Paroles atgadināšana