Pētījumi

Stratēģijas izstrāde noturīgas un multifunkcionālas piena nozares attīstībai Latvijā

Stratēģijas izstrāde noturīgas un multifunkcionālas piena nozares attīstībai Latvijā

Ieva Leimane, Agnese Krieviņa, Sallija Ceriņa, Ingūna Gulbe, Ilona Osīte, Silvija Dreijere, Alberts Auziņš, Pēteris Lakovskis , Agroresursu un ekonomikas institūts (AREI)
30.11.2021

Pētījuma «Stratēģijas izstrāde noturīgas un multifunkcionālas piena nozares attīstībai Latvijā» kopsavilkums un izpētes materiāli Šeit pievienoti: - stratēģijas piedāvājums (teksta fails);   - plašs izpētes materiāls (teksta fails) ; - izpētes rezultātu un stratēģijas kopsavilkums prezentācijas formātā.


Piena nozares īpašā vērtība ir spēja produktīvi izmantot zālājos akumulēto fotosintēzes enerģiju, bet nozares sarūkošo tendenču dēļ - Latvijā samazinās zālāju produktīva izmantošana, un tie kļūst par praktiski neizmantotu sabiedrības greznību.

 

Plašas, Ievas Leimanes vadītas, AREI pētnieku un piesaistīto ekspertu grupas darba rezultātā ir apzināta Latvijas piena nozares pašreizējā esība un nākotnes izaicinājumi.

Pētnieku grupa formulējusi neatkarīgu, faktos balstītu viedokli par nepieciešamajām rīcībām nozares izaugsmei. 

 

Pētījuma «Stratēģijas izstrāde noturīgas un multifunkcionālas piena nozares attīstībai Latvijā» rezultātā ir radīti 2 produkti 

  • stratēģijas piedāvājums 
  • plašs izpētes materiāls   

Abi tie pievienoti kā šī ieraksta pielikumu faili 

Pētījumā analizēti pirmavotu dati, kas statistiski reprezentē piena nozari ražošanu un pārstrādi LV, LT, EE, PL, DE, IE, pasaulē (Eurostat, SUDAT, IFCN), kā arī pētāmo kopu aptveroši pirmavotu dati (LDC un LAD). Tāpat informācijas ieguves stadijā īstenotas individuālas intervijas ar piena nozares pārstāvjiem un domājot par nākotnes risinājumiem īstenota plaša diskusija, iesaistot arī nozares nevalstisko organizāciju pārstāvjus.

 

Agroresursu un ekonomikas institūts (AREI)

x

Paroles atgadināšana