Pētījumi

CEEC AGRI POLICY study: Rural Employment in the Context of Rural Development in Latvia

Guna Salputra, Astra Varika, AgroPols
06.11.2006

Šis ziņojums ir atsevišķs pētījums EK finansētas pētījumu programmas "CEEC AGRI POLICY" ietvaros. Projekta numurs FP6 513705


Šis ziņojums ir atsevišķs pētījums EK finansētas pētījumu programmas "CEEC AGRI POLICY" ietvaros. Projekta numurs FP6 513705 


To veica Guna Salputra un Astra Varika. 


Labākais, ja ne vienīgais pētījums par nodarbinātību Latvijas lauksaimniecībā laika posmā pēc iestājas ES.  

AgroPols

x

Paroles atgadināšana