Pētījumi

CEEC AGRI POLICY study: Monitoring of Agricultural Policy, Market and Trade Developments in LATVIA. Assessment and Outlook for Sugar sector

Guna Salputra, Andris Miglavs, Jānis Bruņinieks, Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūts (LVAEI)
03.05.2006

Šis ziņojums ir atsevišķs pētījums EK finansētas pētījumu programmas "CEEC AGRI POLICY" ietvaros. Projekta numurs FP6 513705


Šis ziņojums ir atsevišķs pētījums EK finansētas pētījumu programmas "CEEC AGRI POLICY" ietvaros. Projekta numurs FP6 513705


To veica Guna Salputra, Andris Miglavs un Jānis Bruņinieks  


Pētījumā likts akcents specifiski uz, Latvijas gadījumā- cukura nozares darbības apstākļiem - tas izriet no Eiropas Komisijas uzsāktā neatliekamā darba pie Cukura sektora politikas reformas    


 

Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūts (LVAEI)

x

Paroles atgadināšana