Pētījumi

CEEC AGRI POLICY study: Market integration of cereal food chains in LATVIA

Guna Salputra, Jānis Bruņinieks, Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūts (LVAEI)
03.05.2006

Šis ziņojums ir atsevišķs pētījums EK finansētas pētījumu programmas "CEEC AGRI POLICY" ietvaros. Projekta numurs FP6 513705


Pievienotie dokumenti

CEEC_Cereal_2006.pdf

Šis ziņojums ir atsevišķs pētījums EK finansētas pētījumu programmas "CEEC AGRI POLICY" ietvaros. Projekta numurs FP6 513705


To veica Guna Salputra un Jānis Bruņinieks  


Pētījums specifiski par laukaugu nozares darbību pirmajos gados pēc iestājas ESavienībā.    


 

Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūts (LVAEI)

x

Paroles atgadināšana