Pētījumi

Lauksaimniecības produkcijas ražošanas pašizmaksas aprēķināšanas metodikas izstrāde

Valda Bratka, Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūts (LVAEI)
15.02.2013

Šis pētījums ir mēģinājums radīt praktiski izmantojamu metodiku, kā novērtēt lauksaimniecības produkcijas ražošanas pašizmaksu, izmantojot pieejamus informācijas avotus - kādas ir ražošanas izmaksas uz 1 ha kādai no augkopības kultūrām vai uz 1 mājlopu, kāda ir 1 tonnas augkopības produkcijas pašizmaksa. 

Lopkopības produkcijas pašizmaksas noteikšana par 1 tonnu produkcijas ir turpmāko pētījumu uzdevums. 
Pašizmaksas aprēķināšanas metodikas izstrāde ir veikta, balstoties uz Latvijas 
lauku saimniecību uzskaites datu tīklā apkopoto informāciju - detalizētāko 
ekonomiskās informācijas avotu par lauku saimniecību darbību. Pētījuma rezultātā izstrādātā metodika ļauj veikt aprēķinus dažādām lauksaimniecības produkcijas ražotāju grupām: vidēji visās saimniecībās, pēc to specializācijas virziena, ekonomiskā lieluma, reģiona vai citiem kritērijiem. 
Šāda informācija nepieciešama ir Latvijas Lauku attīstības programma 2007.-
2013. gadam ietekmes novērtēšanai, bet īpaši lauksaimniecības sektora attīstības prognozēšanas modeļu darbībai. 

Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūts (LVAEI)

x

Paroles atgadināšana