Zin.publikācijas

Assessment of carbon dioxide emissions from different tillage systems

Alberts Auziņš, Jānis Kažotnieks, Ieva Leimane, Andris Miglavs, AgroPols
27.05.2021

Rakstā ir sniegts degvielas sadegšanas radītās enerģijas un traktora dzinēja darbības radīto oglekļa dioksīda emisiju novērtējums dažādās augsnes apstrādes sistēmās. Lai gan oglekļa dioksīda emisijas degvielas sadegšanas rezultātā parasti neietilpst lauksaimniecības radīto siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju novērtējumā, šīs emisijas ir tieši saistītas ar augkopības praksi un mašīnu izmantošanu. Šī pētījuma mērķis ir novērtēt enerģijas patēriņu un oglekļa dioksīda emisijas no degvielas sadedzināšanas ziemas kviešu audzēšanā dažādas augsnes apstrādes sistēmas un salīdzināt šo sistēmu efektivitāti. Aprēķini ir balstīti uz Latvijas augkopju sniegtajiem empīriskajiem datiem. Turklāt šo oglekļa dioksīda emisiju vides izmaksas tiek novērtētas kā ārējās (sociāli ekonomiskās) emitētā oglekļa dioksīda izmaksas, piemērojot oglekļa dioksīda vienības pašizmaksu (vienības ēnu cenu). Samazinātai augsnes apstrādei ir nepieciešams ievērojami mazāks enerģijas patēriņš un tā rada mazāk oglekļa dioksīda emisiju (33-46% uz ha un 39-46% uz tonnu kviešu), kā arī vides izmaksas nekā parastā augsnes apstrāde, bez būtiskām iegūtās ražas atšķirībām.


Raksts balstīts pētījumu projektā "Progresīva zemkopības sistēma kā pamats vidi saudzējošai un efektīvai Latvijas augkopībai" īstenošanā iegūtajiem datiem.  

Vairāk par projektu šeit:

ej.uz/zpdx 

Rakstā ir sniegts degvielas sadegšanas radītās enerģijas un traktora dzinēja darbības radīto oglekļa dioksīda emisiju novērtējums dažādās augsnes apstrādes sistēmās. Lai gan oglekļa dioksīda emisijas degvielas sadegšanas rezultātā
parasti neietilpst lauksaimniecības radīto siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju novērtējumā, šīs emisijas ir tieši saistītas ar augkopības praksi un mašīnu izmantošanu. Šī pētījuma mērķis ir novērtēt enerģijas patēriņu un oglekļa dioksīda emisijas no degvielas sadedzināšanas ziemas kviešu audzēšanā
dažādas augsnes apstrādes sistēmas un salīdzināt šo sistēmu efektivitāti. Aprēķini ir balstīti uz Latvijas augkopju sniegtajiem empīriskajiem datiem. 
Turklāt šo oglekļa dioksīda emisiju vides izmaksas tiek novērtētas kā ārējās (sociāli ekonomiskās) emitētā oglekļa dioksīda izmaksas, piemērojot oglekļa dioksīda vienības pašizmaksu (vienības ēnu cenu). Samazinātai augsnes apstrādei ir nepieciešams ievērojami mazāks enerģijas patēriņš un tā rada mazāk oglekļa dioksīda emisiju (33-46% uz ha un 39-46% uz tonnu kviešu), kā arī
vides izmaksas nekā parastā augsnes apstrāde, bez būtiskām iegūtās ražas atšķirībām.

 

Raksts iekļauts researchgate.net bāzē 

ej.uz/ifzw

TY  - BOOK
AU  - Auzins, Alberts
AU  - Kažotnieks, Jānis
AU  - Leimane, Ieva
AU  - Miglavs, Andris
PY  - 2021/05/27
SP  - 
T1  - Assessment of carbon dioxide emissions from different tillage systems
VL  - 
DO  - 10.22616/ERDev.2021.20.TF332
ER  - 

AgroPols

x

Paroles atgadināšana