Zin.publikācijas

Iedzīvotāju labklājības attīstība kā tirgus ietilpības prognozēšanas faktors (uz Latvijas stādu tirgus piemēra)

A.Miglavs, I.Leimane, A.Krieviņa, AgroPols
25.04.2008

LLU zinātnisko rakstu 15.sējumā (2008) publicētais raksts par iedzīvotāju labklājības augsmi kā tirgus ietilpības prognozēšanas faktoru


Pievienotie dokumenti

Raksts_tirgus_ietilpiiba.pdf

Saite

ej.uz/6rgi

LLU zinātnisko rakstu 15.sējumā (2008)


ISSN 1691-3078 
ISBN 978-9984-39-498-5 


publicētais raksts par iedzīvotāju labklājības augsmi kā tirgus ietilpības prognozēšanas faktoru. 


Veicot tirgus analīzi maz pētītās un jaunās nozarēs, dažkārt jāsaskaras ar problēmu, ka trūkst ražotājiem būtiskās informācijas par jaunā produkta tirgus pieprasījuma apmēriem, ko raksturo tirgus ietilpība. Ja aptuveno šī brīža tirgus ietilpību iespējams noteikt, balstoties uz ražošanas apjomu un ārējās 
tirdzniecības datiem (produkta patēriņa bilances), tad nākotnes tirgus ietilpības prognozēšanai nepieciešama plašāka informācija un citas metodes.
Darba mērķis ir izvērtēt iespējas tirgus ietilpības aprēķināšanai kā faktoru izmantot iedzīvotāju labklājības līmeni un to aprēķināt, kā piemēru izmantojot stādu tirgu Latvijā. 
Darbā izmantotas datu masīvu struktūras un regresijas analīzes metodes. 

AgroPols

x

Paroles atgadināšana